Các gói dịch vụ của ProNexus

Tại ProNexus, bạn sẽ được làm việc trực tiếp với các cố vấn tài chính tin cậy, được chứng nhận và kiểm duyệt, cùng đội ngũ chuyên gia hỗ trợ nội bộ phía sau.

1. Hoạch định tài chính
Gặp gỡ các chuyên gia lập kế hoạch tài chính cá nhân được chứng nhận. Người giúp bạn nhìn được bức tranh tài chính tổng thể, phân tích tình hình hiện tại rõ ràng, quản lý tiền bạc hiệu quả, xây dựng kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm, vay nợ, tư vấn bảo hiểm, hưu trí, và đầu tư toàn diện.

2. Tư vấn đầu tư
Khi hiểu rõ nhu cầu, khẩu vị, mục tiêu, chuyên gia đầu tư sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược cá nhân hóa, phân bổ nguồn vốn vào các danh mục (quỹ mở, chứng khoán, hay bất động sản…). Sau đó cố vấn sẽ theo dõi, phân tích, quản lý toàn bộ kế hoạch đầu tư cho bạn.