Có cần thanh toán thêm khoản phí nào cho Cố vấn viên hay không?

Chi phí thuê các cố vấn là chi phí cố định được thanh toán trước khi đặt lịch.

Trong trường hợp bạn muốn tư vấn thêm và phát sinh về các vấn đề khác, bạn sẽ tự làm việc với cố vấn viên để thống nhất chi phí dựa trên số tiền muốn đầu tư của bạn và số tiền đó sẽ thuộc về riêng cố vấn viên mà không liên quan đến ProNexus.

Bạn chỉ phải trả thêm chi phí cho gói dịch vụ khi muốn mua thêm giờ tư vấn của Cố vấn. Chúng tôi có những gói nhỏ và gói lớn để khách hàng lựa chọn số giờ phù hợp với nhu cầu của mình.

ProNexus luôn rõ ràng và minh bạch về các khoản phí của mình trong mọi trường hợp.