Dịch vụ Tư vấn đầu tư là gì?

Bạn sẽ làm việc với các cố vấn đầu tư có kinh nghiệm, những người thực sự tin cậy, thành công và đã được chứng minh về năng lực.

Quyền lợi

 1. 20+ giờ tư vấn trực tiếp.

 2. Làm việc với chuyên gia được chứng nhận.

 3. Đặt lại, hoặc thay đổi người cố vấn phù hợp.

 4. Hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia tài chính nội bộ.Đặc điểm 

 1. Đánh giá chi tiết nguồn lực hiện tại.

 2. Phân tích đặc điểm, khẩu vị, mục tiêu đầu tư chi tiết.

 3. Thiết lập mục tiêu đầu tư ngắn - trung - dài hạn.

 4. Tư vấn kế hoạch đầu tư tổng thể.

 5. Tư vấn đầu tư chứng khoán.

 6. Tư vấn đầu tư bất động sản.

 7. Tư vấn đầu tư hàng hoá.

 8. Tư vấn đầu tư doanh nghiệp.

 9. Tư vấn đầu tư tiền mã hoá.

 10. Tư vấn đầu tư vàng.

 11. Các kênh đầu tư khác.

 12. Thiết kế danh mục đầu tư cá nhân hoá.

 13. Phân tích và đề xuất sản phẩm đầu tư phù hợp.

 14. Tư vấn quản lý rủi ro.

 15. Cập nhật thường xuyên về xu hướng thị trường.Cam kết 

 1. Chi phí cố định.

 2. Hỗ trợ gặp mặt trực tuyến, trực tiếp.

 3. Dễ dàng trò chuyện với các cố vấn, đội ngũ hỗ trợ mọi nơi.

 4. Báo cáo đánh giá hàng kỳ.