Dịch vụ Hoạch định tài chính là gì?

Hoàn thành các mục tiêu tài chính của bạn, với sự đồng hành của các chuyên gia lập kế hoạch tài chính được chứng nhận.

Quyền lợi

 1. 20 giờ tư vấn trực tiếp.
 2. Làm việc với chuyên gia được chứng nhận.
 3. Đặt lại, hoặc thay đổi người cố vấn phù hợp.
 4. Hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia tài chính nội bộ.


Đặc điểm

 1. Phân tích tình hình tài chính cá nhân chi tiết.
 2. Đặt mục tiêu tài chính theo từng năm, giai đoạn.
 3. Kế hoạch tài chính toàn diện 360°.
 4. Quản lý dòng tiền.
 5. Lập ngân sách chi tiêu, tiết kiệm.
 6. Xây dựng quỹ khẩn cấp nhanh chóng.
 7. Kế hoạch vay nợ, trả nợ, hoãn nợ, chuyển nợ.
 8. Tư vấn bảo hiểm.
 9. Kế hoạch hưu trí.
 10. Kế hoạch giáo dục.
 11. Tư vấn quản lý rủi ro tài chính.
 12. Kế hoạch đầu tư tổng thể.
 13. Tư vấn các sản phẩm tài chính.
 14. Giải đáp các vấn đề tài chính khác liên quan.

 

Quà tặng

 1. Miễn phí báo cáo cân đối tài sản.
 2. Miễn phí bảng theo dõi chi tiêu.
 3. Miễn phí bảng đánh giá sức khỏe tài chính tổng thể.
 4. Miễn phí bộ công cụ tài chính trực tuyến.

 

Cam kết

 1. Chi phí cố định, không phát sinh trong suốt quá trình.
 2. Hỗ trợ gặp mặt trực tuyến, trực tiếp.
 3. Dễ dàng trò chuyện với các cố vấn, đội ngũ hỗ trợ mọi nơi.
 4. Báo cáo đánh giá hàng kỳ.