Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cố vấn - Advisor

  •  Bước 1: Tải ứng dụng  

        Tìm kiếm Pronexus trên Apple Store hoặc Google CH Play. Và tải về điện thoại.

  • Bước 1. Nhấp “Đăng ký”
  • Bước 2: Chọn vai trò “Cố vấn tài chính”
  • Bước 3: Nhập thông tin cá nhântải lên hồ sơ cần thiết
  • Bước 4: Đồng ý điều khoản sử dụng và nhấn Đăng ký 
  • Bước 5: Nhập mã OTP gửi đến điện thoại để hoàn tất 
  • Bước 6: Chờ kiểm duyệt hồ sơnhận thông báo từ admin