Hướng dẫn đặt lịch hẹn với cố vấn

  • Bước 1: Chọn lĩnh vực cần tư vấn
  • Bước 2: Chọn cố vấn phù hợp 
  • Bước 3: Đặt lịch hẹn và  thanh toán 
  • Bước 4: Chờ xác nhận từ cố vấn