Hướng dẫn phản hồi và đánh giá dịch vụ

Bước 1: Trong giao diện cá nhân, khách hàng nhấn chọn "phản hồi dịch vụ"

Bước 2: Chọn vấn đề cần phản hồi theo mẫu có sẵn hoặc nhập "tiêu đề phản hồi và nội dung phản hồi" mà bạn muốn. Bạn cũng có thể tải lên "ảnh đính kèm" về nội dung đó để được đội ngũ ProNexus hỗ trợ xử lý nhanh hơn.

Bước 3: Nhấn "Gửi ngay" để hoàn tất quá trình phản hồi dịch vụ.