Hướng dẫn Quy trình tư vấn

  •  Bước 1: Vào “Danh sách lịch hẹn”
  • Bước 2: Chọn cuộc hẹn sắp diễn ra
  • Bước 2: Nhấn “Bắt đầu” khi tham gia cuộc hẹn
  • Bước 3: Nhấn “Kết thúc” khi hoàn thành cuộc hẹn

        Trong trường hợp, không nhấn “Kết thúc”, sau 24 giờ từ khi bắt đầu, cuộc hẹn sẽ tự động cập nhật thành công.