Khi xoá ứng dụng Pronexus có bị mất dữ liệu không?

Thông tin tài khoản ProNexus được lưu lại hệ thống. Bạn có thể tải lại app ProNexus và sử dụng bình thường bằng tài khoản đã đăng ký.