Làm thế nào để bắt đầu?

1. Truy cập và tải App ProNexus trên nền tảng ứng dụng App Store hoặc Google Play: Link tải => ....

2. Sau khi bạn lựa chọn Dịch vụ - Thanh toán - Đặt lịch hẹn - Tìm kiếm được Cố vấn phù hợp với yêu cầu để hoàn tất quy trình Đặt lịch bạn có thể trao đổi trực tiếp với Cố vấn qua mục hội thoại của ProNexus.

3. Bạn sẽ phải trả lời một số câu hỏi theo mẫu có sẵn mà Cố vấn viên đưa ra để Cố vấn có thể nắm được những thông tin cần thiết về tình hình cuộc sống tài chính của bạn.

4. Cố vấn và bạn sẽ thống nhất với nhau về thời gian, địa điểm và cách thức gặp mặt phù hợp. Các cố vấn dựa trên những gì bạn cung cấp và yêu cầu sẽ làm việc độc lập hoặc bàn bạc với nhóm Cố vấn hỗ trợ để đưa ra kế hoạch, mục tiêu và chiến lược tuỳ theo gói dịch vụ mà bạn đã lựa chọn. 

5. Khi đến buổi hẹn, bạn và Cố vấn sẽ trao đổi trực tiếp với nhau theo hình thức gặp mặt đã được thoả thuận trước đó để trao đổi, thoả thuận và thống nhất các chiến lược hành động theo mục tiêu đã đề ra.

6. Sau khi kết thúc buổi tư vấn bạn vẫn sẽ được Cố vấn giám sát và cân bằng các quá trình hoạt động để có thể điều chỉnh mọi thứ đi đúng theo mục tiêu mà bạn yêu cầu.