Lợi ích của việc định danh tài khoản?

Với khách hàng 

- Thêm khiên chắn bảo mật tài khoản với lớp xác thực thông tin cá nhân.

- Phòng chống kẻ xấu giả mạo và lợi dụng tài khoản.

- Được hỗ trợ nhanh chóng hơn khi gửi yêu cầu hỗ trợ đến bộ phận chăm sóc khách hàng.

Với Advisor

- Tạo được niềm tin đối với khách hàng.

- Dễ dàng được phê duyệt hơn trong quá trình đăng ký.