ProNexus có những sản phẩm nào?

ProNexus có những Dịch vụ thu phí, Công cụ free, Bài học hữu ích qua Ebook, Blog, Podcast cung cấp kiến thức về tài chính cho người dùng.

Các gói Dịch vụ tư vấn để User lựa chọn, có tổng cộng 2 gói sản phẩm bao gồm:

1. Hoạch định tài chính.

2. Quản lý đầu tư.

Ngoài các gói sản phẩm tư vấn chính thì Pronexus cũng cung cấp thêm một số Công cụ tài chính để giúp bạn Hiểu rõ bức tranh tài chính của mình với bộ công cụ miễn phí.

1. Quản lý chi tiêu
Sử dụng công cụ quản lý tiền bạc thông minh, giúp bạn có kế hoạch chi tiêu gia đình, quản lý dòng tiền rõ ràng thông qua các báo cáo trực quan.

2. Bảng cân đối tài sản
Quản lý tài sản và khoản vay nợ dễ dàng. Giúp bạn đánh giá chính xác khả năng tài chính cá nhân hiện tại.

3. Kế hoạch hưu trí
Công cụ dự đoán kế hoạch hưu trí. Bạn sẽ biết nguồn lực cần chuẩn bị từ bây giờ cho cuộc sống về hưu an nhàn sau này.

4. Vay nợ
Công cụ phân tích, quản lý và xây dựng lộ trình thoát nợ rõ ràng.

5. Đầu tư
Dự đoán hiệu quả đầu tư tự động, như trợ thủ tài chính đắc lực, giúp bạn tạo dựng tài sản vững chắc.

6. Tiết kiệm
Phần mềm theo dõi khoản tiết kiệm cá nhân. Chia kế hoạch tiết kiệm thành nhiều phần để dễ quản lý.