ProNexus lấy thông tin gì từ tôi và sử dụng thông tin đó như thế nào?

Tham khảo chính sách bảo mật: tại đây.