Quy trình thanh toán của ProNexus

Bước 1: Chọn thanh toán
Bước 2: Chọn hình thức (thẻ ngân hàng/thẻ tín dụng/Papypal/ví điện tử). 
Bước 3: Nhập thông tin tài khoản. 
Bước 4: Nhập thông tin giao dịch.