Quy trình và thời gian xử lý khiếu nại của ProNexus


Sau khi nhận được yêu cầu khiếu nại của bạn, chúng tôi sẽ tiếp nhận và hỗ trợ xử lý trong 24h làm việc. 

Các hình thức liên hệ: 
Hotline:
Email: baonv@pronexus.com.vn
Fanpage: m.me/pronexus.com.vn