Thời gian làm việc của đội ngũ hỗ trợ khách hàng ProNexus

- Thứ 2 đến thứ 6: Từ 8 giờ 30 phút - 17 giờ 30 phút

- Thứ 7: Từ 9 giờ 30 phút  - 15 giờ 30 phút.

Mọi thắc mắc hay cần hỗ trợ của bạn sẽ được chúng tôi giải đáp sau 24 giờ làm việc.