Tính năng lịch hẹn có an toàn, bảo mật thông tin cho tôi không?

Tham khảo chính sách bảo mật: tại đây.