Tôi cần làm gì khi tài khoản cá nhân đã trừ tiền nhưng vẫn chưa thanh toán được trong ProNexus?

Bạn hãy chụp lại ảnh giao dịch, và gửi về trung tâm hỗ trợ của ProNexus. 

1. Phản hồi qua app

  • Bước 1: Tại màn hình Dashboard, chọn mục "Cá nhân" trên iOS, hoặc nhấn vào "Ảnh đại diện" trên Android.
  • Bước 2: Chọn "Phản hồi dịch vụ".
  • Bước 3: Làm theo hướng dẫn và gửi đi. 

2. Liên hệ

Gửi thông tin cần hỗ trợ về: 

  • Email: baonv@pronexus.com.vn
  • Fanpage: m.me/pronexus.com.vn