Đăng xuất tài khoản ProNexus bằng cách nào?

  • Bước 1: Tại màn hình Dashboard, chọn "Cá nhân" trên iOS, hoặc nhân vào "Ảnh đại diện" trên Android. 
  • Bước 2: Sau đó nhấn vào biểu tượng ☰ góc trên cùng bên phải màn hình. 
  • Bước 3: Chọn "Đăng xuất"