Trong trường hợp khách hàng đến sai lịch hẹn tôi có thể xử lý như thế nào? Tôi có phải hoàn tiền lại cho khách hàng hay không?

Trong trường hợp khách hàng báo huỷ lịch trước 24h, cố vấn hoặc khách hàng có thể tự thoả thuận với nhau để thay đổi lịch hẹn.

Tuy nhiên, khi khách hàng tự ý huỷ lịch sau 24h hoặc không đến buổi gặp, cố vấn viên sẽ không phải hoàn lại tiền cho khách hàng theo quy định của ProNexus.