Công cụ quản lý
tài chính cá nhân

Hãy đưa mọi vấn đề tiền bạc của bạn trở nên rõ ràng hơn với bộ công cụ tài chính thông minh trên ProNexus.

Danh sách công cụ

 • Bảng cân đối tài sản

  Báo cáo tài sản, nợ phải trả và giá trị ròng.

 • Quản lý dòng tiền

  Tạo ngân sách và theo dõi chi tiêu.

 • Kế hoạch tiết kiệm

  Lập kế hoạch tiết kiệm và khả năng đạt được.

 • Vay nợ

  Xây dựng lộ trình thoát nợ rõ ràng.

 • Đầu tư

  So sánh và dự đoán hiệu quả đầu tư.

 • Hưu trí

  Xem kế hoạch hưu trí có đang đi đúng hướng.

Cách thức hoạt động

 • 1

  Tạo tài khoản

  Tải ứng dụng ProNexus và tạo tài khoản theo hướng dẫn trên đó, áp dụng đối với cả khách hàng và cố vấn.

 • 2

  Chọn công cụ

  Lựa chọn công cụ tài chính theo nhu cầu, bao gồm: bảng cân đối tài sản, tính dòng tiền, lập kế hoạch tiết kiệm, hưu trí, và dự đoán vay nợ, đầu tư. 

 • 3

  Nhập số liệu

  Nhập chi tiết số liệu theo hướng dẫn. Mỗi công cụ sẽ có những trường dữ liệu khác nhau cho phù hợp. 

 • 4

  Xem kết quả

  Kết quả được cập nhật và hiển thị ngay sau khi bạn hoàn tất. Lưu trữ, chia sẻ, và sử dụng báo cáo này để hoàn thành các mục tiêu tài chính. 

Công cụ quản lý tài chính
hoàn toàn miễn phí

Tạo ngân sách, theo dõi chi tiêu, lập kế hoạch nghỉ hưu - tiết kiệm, dự đoán dòng tiền đầu tư - trả nợ của bạn.
Tất cả đều trong cùng một nơi và hoàn toàn miễn phí.