I.               GIỚI THIỆU

Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính là ứng dụng di động cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử (“TMĐT”) trong lĩnh vực tư vấn tài chính cá nhân do Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus (“Công ty”) thiết lập, sở hữu và vận hành. Ứng dụng giúp kết nối giữa chuyên gia có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính cá nhân và người có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân, bao gồm các tính năng chính sau:

-        Tính năng chọn sử dụng dịch vụ Tư vấn dành cho Người sử dụng dịch vụ;

-        Tính năng Nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ Tư vấn dành cho Cố vấn tài chính.

-        Tính năng chọn sử dụng các sản phẩm Tài chính (“Marketplace”) dành cho người sử dụng;

-        Tính năng chọn sử dụng các sản phẩm Khoá học dành cho người sử dụng;

-        Tính năng sử dụng các Công cụ quản lý tài chính miễn phí (“Free Tools”) dành cho Thành viên.

II.            ĐỊNH NGHĨA CHUNG

-       Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính | là ứng dụng cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT trong lĩnh vực tư vấn tài chính cá nhân, do Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus thiết lập, sở hữu vận hành;

-       Người sử dụng dịch vụ | là một hay nhiều cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân, thông qua Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính để sử dụng dịch vụ;

-       Nhà cung cấp dịch vụ | là cá nhân có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính sử dụng Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính để kết nối với Người sử dụng dịch vụ;

-       Đối tác | là các cá nhân, tổ chức cung cấp các sản phẩm tài chính và sản phẩm Khoá học sử dụng Ứng dụng ProNexus – Cố vấn tài chính để kết nối với Người sử dụng dịch vụ;

-       Thành viên | là cá nhân đăng ký sử dụng Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính, bao gồm cả Người sử dụng dịch vụ và Nhà cung cấp dịch vụ;

-       Dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân | là dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân được giao dịch thông qua Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính;

-       Sản phẩm tài chính | là dịch vụ cung cấp các sản phẩm tài chính bao gồm nhưng không giới hạn: bảo hiểm, gói vay, các dịch vụ tài chính khác, được giao dịch thông qua Ứng dụng ProNexus – Cố vấn tài chính;

-       Sản phẩm Khóa học | là dịch vụ cung cấp các sản phẩm khoá học cung cấp các kiến thức, kỹ năng, chứng chỉ liên quan tới lĩnh vực tài chính, được giao dịch thông qua Ứng dụng ProNexus – Cố vấn tài chính;

-       Quyền sở hữu trí tuệ | là quyền đối với tài sản trí tuệ bao gồm nhưng không giới hạn quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh đối với Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính và các ứng dụng khác cho bất kỳ mục nào trong những mục trên.

III.          QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH PRONEXUS

1.                  Đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính theo quy định của pháp luật;

2.                  Xây dựng và công bố các thông tin trên Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính theo quy định của pháp luật;

3.                  Yêu cầu Nhà cung cấp cung cấp các thông tin theo quy định của pháp luật khi đăng ký sử dụng Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính;

4.                  Lưu trữ thông tin đăng ký của Thành viên và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;

5.                  Thiết lập cơ chế cho phép Người sử dụng dịch vụ và Nhà cung cấp thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng điện tử theo quy định của pháp luật;

6.                  Tuân thủ các quy định của các quy định pháp luật có liên quan về hoạt động khuyến mại;

7.                  Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Nhà cung cấp và thông tin cá nhân của Người sử dụng dịch vụ;

8.                  Ngăn chặn và loại bỏ khỏi Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính các thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật;

9.                  Loại bỏ khỏi Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này;

10.              Yêu cầu Nhà cung cấp dịch vụ phải cung cấp văn bằng/ chứng chỉ/ giấy chứng nhận liên quan đến dịch vụ theo quy định của pháp luật;

11.               Cung cấp thông tin, hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật sử dụng ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính;

12.              Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

13.              Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

14.              Xây dựng thỏa thuận cung cấp phần mềm Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính cho Nhà cung cấp dịch vụ với các điều khoản rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên tham gia, quy định về chi phí sử dụng phần mềm kết nối;

15.              Chủ trì phối hợp với Nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện:

-       Cài đặt ứng dụng kết nối vào thiết bị di động cho Nhà cung cấp dịch vụ;

-       Tập huấn về cách thức vận hành ứng dụng kết nối, phương thức thanh toán và các nội dung khác;

16.           Chấm dứt việc cung cấp dịch vụ kết nối đối với các trường hợp có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật;

17.           Thông báo đầy đủ cho Người sử dụng dịch vụ về điều khoản, điều kiện áp dụng của dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân qua Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính và các quyền lợi của Người sử dụng dịch vụ; trách nhiệm của Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus, của Nhà cung cấp dịch vụ khi Người sử dụng dịch vụ sử dụng ứng dụng kết nối để chọn sử dụng dịch vụ;

18.           Cung cấp cho Người sử dụng dịch vụ những thông tin sau (qua thư điện tử, giao diện ứng dụng):

-       Bản sao điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ kết nối sau khi khách hàng đăng ký tài khoản;

-       Các gói dịch vụ;

-       Các gói khuyến mại (nếu có);

19.           Công bố số điện thoại đường dây nóng; xây dựng và ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại, phản ánh, góp ý của Người sử dụng dịch vụ đối với Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính;

20.           Phối hợp với Nhà cung cấp dịch vụ giải quyết các khiếu nại của Người sử dụng dịch vụ thuộc trách nhiệm của Nhà cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật;

21.           Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

IV.          QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA SÀN GIAO DỊCH TMĐT PRONEXUS - CỐ VẤN TÀI CHÍNH

1.              Quyền của Thành viên tham gia sàn giao dịch TMĐT ProNexus - Cố vấn tài chính

-       Khi đăng ký trở thành Thành viên sử dụng Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính và được Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus đồng ý và kích hoạt tài khoản, Thành viên sẽ được thực hiện sử dụng/ cung cấp dịch vụ qua Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính;

-       Mỗi Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để sử dụng trong việc thực hiện sử dụng/ cung cấp dịch vụ và quản lý các giao dịch qua Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính;

-       Thành viên sẽ được nhân viên của Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc tiến hành giao dịch, quản lý giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích khác trên Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính;

-       Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho sàn giao dịch TMĐT ProNexus - Cố vấn tài chính trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, điện thoại, qua ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính, thư điện tử hoặc các kênh phản ánh khác không trái pháp luật đến sàn giao dịch TMĐT ProNexus - Cố vấn tài chính.

2.              Nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên tham gia sàn giao dịch TMĐT ProNexus - Cố vấn tài chính

-       Đọc và hiểu rõ quy chế hoạt động, điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ sàn giao dịch TMĐT ProNexus - Cố vấn tài chính và dịch vụ được cung cấp qua sàn giao dịch TMĐT ProNexus - Cố vấn tài chính trước khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ, và đọc và hiểu các điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ khi nhận được thông báo về thay đổi, điều chỉnh quy chế hoạt động, điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ này. Việc thành viên sử dụng dịch vụ hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ được coi là thành viên đã đọc, hiểu và đồng ý với quy chế hoạt động, điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ sàn giao dịch TMĐT ProNexus - Cố vấn tài chính và dịch vụ được cung cấp qua sàn giao dịch TMĐT ProNexus - Cố vấn tài chính;

-       Tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hòm thư điện tử của mình;

-       Thông báo kịp thời cho Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý;

-        Cam kết những thông tin thành viên cung cấp cho Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus là chính xác và hoàn chỉnh và giữ cho thông tin của thành viên trên Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính được cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh;

-        Tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, thông tin cá nhân và các thông tin khác, cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác qua Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính;

-        Hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết cho Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus để phục vụ việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Người sử dụng dịch vụ và Nhà cung cấp dịch vụ được thực hiện qua Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính;

-        Đối với Thành viên là Nhà cung cấp dịch vụ , chủ động trong việc giải quyết tranh chấp với Người sử dụng dịch vụ, và bồi thường thiệt hại cho Người sử dụng dịch vụ nếu tranh chấp được chứng minh là do lỗi của Nhà cung cấp dịch vụ;

-        Cung cấp thông tin về giao dịch, tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-        Tuân thủ quy định pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định pháp luật có liên quan khác khi cung cấp dịch vụ qua sàn giao dịch TMĐT ProNexus - Cố vấn tài chính;

-        Cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của sàn giao dịch TMĐT ProNexus - Cố vấn tài chính cho những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán vi-rút gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của sàn giao dịch TMĐT ProNexus - Cố vấn tài chính hay sử dụng dịch vụ của Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus cho mục đích đầu cơ, tạo lệnh đặt dịch vụ giả, lũng đoạn thị trường, bao gồm phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;

-        Cam kết không thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus;

-        Không được hành động gây mất uy tín của sàn giao dịch TMĐT ProNexus - Cố vấn tài chính dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn, việc gây mất đoàn kết giữa các Thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba, hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus.

V.             HOẠT ĐỘNG RÀ SOÁT VÀ THẨM QUYỀN XỬ LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH PRONEXUS

Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus thường xuyên thực hiện hoạt động rà soát và sẽ có các chế tài thương mại khi phát hiện các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Nhà cung cấp dịch vụ trên Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính, bao gồm nhưng không giới hạn các chế tài sau: 1) Phạt vi phạm; 2) Buộc bồi thường thiệt hại; 3) Tạm ngừng việc cung cấp dịch vụ TMĐT; 4) Chấm dứt việc cung cấp dịch vụ TMĐT; 5) Các chế tài khác không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus có quyền tố giác hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật của Nhà cung cấp dịch vụ tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu hành vi vi phạm đó có tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra phải chịu hình thức xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

VI.          QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN ỨNG DỤNG PRONEXUS - CỐ VẤN TÀI CHÍNH

1.              Quyền của Người sử dụng dịch vụ:

-        Được lựa chọn phương thức thanh toán qua đơn vị thanh toán trung gian hoặc thẻ tín dụng;

-        Được tùy chọn gói dịch vụ;

-        Được tùy chọn Nhà cung cấp dịch vụ;

-        Được hủy yêu cầu chọn sử dụng dịch vụ theo quy định tại Quy chế này;

-        Được hoàn lại một phần hoặc toàn bộ phí sử dụng dịch vụ khi có bằng chứng về việc Nhà cung cấp dịch vụ lừa dối và/hoặc không thực hiện công việc đúng theo Hợp đồng điện tử đã giao kết bao gồm nhưng không giới hạn việc thay đổi nội dung tư vấn tài chính cá nhân khi chưa có sự đồng ý của Người sử dụng dịch vụ;

-        Được từ chối tiếp nhận dịch vụ khi có bằng chứng về việc thông tin của Nhà cung cấp dịch vụ không đúng với thông tin đã được ghi nhận trên Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính và/hoặc Nhà cung cấp dịch vụ chậm trễ trong việc cung cấp dịch vụ vượt quá một khoảng thời gian hợp lý;

-        Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2.              Nghĩa vụ của Người sử dụng dịch vụ

-        Thanh toán phí sử dụng dịch vụ;

-        Phải tuân thủ các phương thức thanh toán, thực hiện việc thanh toán theo trình tự được hướng dẫn tại Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính;

-        Bồi thường thiệt hại cho Nhà cung cấp dịch vụ khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng điện tử đã giao kết bao gồm nhưng không giới hạn việc hủy yêu cầu chọn sử dụng dịch vụ không đúng với quy định tại Quy chế này;

-        Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3.              Quyền của Nhà cung cấp dịch vụ

-        Yêu cầu Người sử dụng dịch vụ thanh toán phí sử dụng dịch vụ phát sinh ngoài gói dịch vụ Người sử dụng dịch vụ đã chọn. Mức phí và phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận.

-        Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

4.              Nghĩa vụ của Nhà cung cấp dịch vụ

-        Bảo đảm cung cấp đúng dịch vụ như thông tin được ghi nhận trên Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính;

-        Thông báo tới Người sử dụng dịch vụ ngay lập tức khi không thể thực hiện Hợp đồng vì lý do bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

-        Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

VII.       GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH PRONEXUS

Đối với những giao dịch được thực hiện qua Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính, Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus có những trách nhiệm nằm trong giới hạn như sau:

1.              Bảo đảm tính năng cho phép Người sử dụng dịch vụ rà soát, bổ sung, sửa đổi và xác nhận nội dung giao dịch trước khi ấn nút “Đặt lịch” để gửi đề nghị giao kết Hợp đồng tới các Nhà cung cấp dịch vụ. Những thông tin sau sẽ được hiển thị cho Người sử dụng dịch vụ: gói dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ, phương thức thanh toán;

2.              Bảo đảm tính năng cho phép Người sử dụng dịch vụ sau khi rà soát những thông tin nói trên được lựa chọn hủy giao dịch hoặc xác nhận việc đề nghị giao kết Hợp đồng;

3.              Bảo đảm tính năng cho phép Nhà cung cấp dịch vụ trả lời chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị giao kết Hợp đồng từ phía Người sử dụng dịch vụ;

4.              Bảo đảm tính năng cho phép Người sử dụng dịch vụ có thể gửi thông báo chấm dứt Hợp đồng khi hết nhu cầu sử dụng dịch vụ.

VIII.     QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THÔNG TIN, QUẢN LÝ THÔNG TIN TRÊN ỨNG DỤNG PRONEXUS - CỐ VẤN TÀI CHÍNH

Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus đã áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin trên Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin của Nhà cung cấp dịch vụ, thông tin của Người sử dụng dịch vụ và các giao dịch được thực hiện qua Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính) và hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thuận lợi và thành công.

Khi đăng ký sử dụng Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính để kết nối với Người sử dụng dịch vụ, Nhà cung cấp dịch vụ phải cung cấp cho Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus đầy đủ các thông tin cần thiết, bao gồm: 1) Tên và địa chỉ; 2) Số, ngày cấp và nơi cấp CMND/ CCCD/ Hộ chiếu và mã số thuế cá nhân của cá nhân; 3) Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác. Các thông tin này sẽ được Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus lưu trữ trong hệ thống để đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện thành công và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh.

Tất cả các giao dịch của cả Người sử dụng dịch vụ và Nhà cung cấp dịch vụ sẽ được Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín của Nhà cung cấp dịch vụ.

Người sử dụng dịch vụ không nên cung cấp thông tin chi tiết về bản thân, cũng như chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ bên thứ ba nào qua email, điện thoại hoặc hình thức liên lạc khác. Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Người sử dụng dịch vụ qua các kênh liên lạc khác ngoài Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính.

Người sử dụng dịch vụ tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Mọi hình thức phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại hệ thống của Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính đều bị nghiêm cấm. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp cung cấp cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền khi được yêu cầu.

IX.          CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus và Nhà cung cấp dịch vụ/Đối tác có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Người sử dụng dịch vụ liên quan đến dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân được kết nối qua Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính. Các khiếu nại của Người sử dụng dịch vụ liên quan đến việc cung cấp, sử dụng Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính do Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus chịu trách nhiệm độc lập giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật, Quy chế quản lý hoạt động của ứng dụng cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử ProNexus - Cố vấn tài chính và Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ đã công bố với Thành viên.

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính và Người sử dụng dịch vụ có thể thực hiện khiếu nại theo một hay đồng thời cả hai cách sau:

Cách 1: Khiếu nại trực tiếp với Nhà cung cấp dịch vụ/Đối tác

Người sử dụng dịch vụ có thể khiếu nại về dịch vụ của Nhà cung cấp dịch vụ/Đối tác trực tiếp với Nhà cung cấp dịch vụ/Đối tác. Trong trường hợp này, Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm giải quyết khiếu nại và trả lời Người sử dụng dịch vụ.

Cách 2: Khiếu nại với Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus

Người sử dụng dịch vụ có thể khiếu nại về dịch vụ của nhà cung cấp với Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus theo quy trình sau:

Bước 1: Phản hồi với Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus bằng cách gọi điện thoại đến số 1900633019, gửi email đến cskh@pronexus.com.vn, gửi phản hồi từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính, từ ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính ngay sau mỗi lần sử dụng dịch vụ, và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật. Thời hiệu để Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus tiếp nhận khiếu nại là ba (03) tháng kể từ ngày sử dụng dịch vụ hoặc từ ngày phát sinh sự việc.

Bước 2: Trong vòng ba (03) ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại, Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin về khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus cũng sẽ đồng thời tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, xem xét và phân tích nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý để phối hợp với Nhà cung cấp dịch vụ để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.

Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus về khiếu nại, Nhà cung cấp dịch vụ sẽ chủ động phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus để giải quyết, xử lý khiếu nại; chủ động thông báo cho người khiếu nại và Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus hoặc ủy quyền cho Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus thông báo tới người khiếu nại biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại.

Bước 3: Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với biện pháp giải quyết, xử lý của Nhà cung cấp dịch vụ, thì Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus có trách nhiệm chủ trì việc thương lượng, hòa giải giữa các bên để đưa ra biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại cuối cùng.

Trường hợp thương lượng, hòa giải không đi đến kết quả hoặc người khiếu nại nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp, thì Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus sẽ phối hợp với Nhà cung cấp dịch vụ để báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus đề nghị Nhà cung cấp dịch vụ/Đối tác nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực có liên quan, cũng như có những hành vi ứng xử phù hợp đối với Người sử dụng dịch vụ. Bất cứ hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh, cũng như hành vi gây tổn hại đến người khác cũng đều đáng lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm Nhà cung cấp dịch vụ, Người sử dụng dịch vụ có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Nhà cung cấp dịch vụ phải là bên chủ động xử lý và giải quyết khiếu nại. Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus sẽ chỉ đóng vai trò phối hợp, hỗ trợ việc xử lý và giải quyết khiếu nại giữa Nhà cung cấp dịch vụ và Người sử dụng dịch vụ. Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến Người sử dụng dịch vụ và Nhà cung cấp dịch vụ nếu được bên có liên quan đến tranh chấp hoặc cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu.

Sau khi Nhà cung cấp dịch vụ và Người sử dụng dịch vụ đã giải quyết xong tranh chấp, khiếu nại, Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm thông báo lại cho Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus.

X.             BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÙNG

1.              Định nghĩa Thông tin Cá nhân

Thông tin cá nhân là các thông tin góp phần định danh một cá nhân cụ thể, bao gồm tên, tuổi, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, thông tin y tế, số tài khoản, thông tin về các giao dịch thanh toán cá nhân và những thông tin khác mà cá nhân mong muốn giữ bí mật. Thông tin cá nhân ở đây không bao gồm thông tin liên hệ công việc và những thông tin mà cá nhân đã tự công bố trên các phương tiện truyền thông.

2.              Mục đích thu thập thông tin cá nhân

2.1.         Mục đích chung

-        Để trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi của người dùng;

-        Để liên lạc với người dùng về bất kỳ mục đích nào được liệt kê tại Mục này;

-        Để phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu;

-        Để phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;

-        Để giúp Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

2.2.         Đối với khách hàng của các dịch vụ do Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus cung cấp

-        Để thực hiện các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus theo bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết với khách hàng;

-        Để cung cấp cho khách hàng bất kỳ dịch vụ nào mà khách hàng yêu cầu;

-        Để xử lý các đăng ký của khách hàng và để cung cấp các dịch vụ cho khách hàng;

-        Khi khách hàng yêu cầu tải xuống và sử dụng Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính (“Ứng dụng”), hoặc để xử lý yêu cầu của khách hàng, để cung cấp ứng dụng cho khách hàng và để cung cấp cho khách hàng giấy phép sử dụng ứng dụng;

-        Để xử lý việc tham gia của khách hàng vào bất kỳ sự kiện, hoạt động, nhóm trọng điểm, nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mại, cuộc bình chọn, khảo sát hoặc sản phẩm nào;

-        Để xử lý, quản lý hoặc xác minh việc đăng ký theo dõi của khách hàng đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus và để cung cấp cho khách hàng các lợi ích dành cho người theo dõi;

-        Để xác nhận các đặt hàng của khách hàng và xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào mà khách hàng đã yêu cầu;

-        Để hiểu và phân tích việc kinh doanh của chúng tôi cũng như các nhu cầu và sở thích của khách hàng;

-        Để phát triển, tăng cường, và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng;

-        Để xử lý việc trao đổi hoặc trả lại sản phẩm dịch vụ.

2.3.         Đối với khách hàng là đại lý, người bán hàng, nhà cung cấp, đối tác, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ

-        Để phục vụ mục đích hợp tác với khách hàng để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm;

-        Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ sự kiểm tra nào mà Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus có thể yêu cầu để hợp tác với khách hàng;

-        Để xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà khách hàng cung cấp;

-        Để liên lạc với khách hàng.

2.4.         Mục đích tiếp thị và quảng bá

Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus cũng sử dụng và xử lý thông tin của khách hàng để thông qua đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn sms, trực tiếp và/hoặc qua email:

-        Gửi cho khách hàng các cảnh báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng trong các dịp đặc biệt từ Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus, các đối tác, nhà tài trợ và nhà quảng cáo của Công ty;

-        Thông báo và gửi giấy mời cho khách hàng về các sự kiện hoặc hoạt động do Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus, đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của Công ty tổ chức;

-        Xử lý các đăng ký tham gia của khách hàng vào các sự kiện hoặc hoạt động và để liên lạc với khách hàng về sự tham gia của khách hàng tại sự kiện hoặc hoạt động đó;

-        Chia sẻ Thông tin Cá nhân của khách hàng (trên cơ sở đồng ý của khách hàng) giữa các công ty con, công ty liên kết và liên doanh cũng như các đại lý, người bán hàng, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, nhà thầu, những bên có thể liên lạc với khách hàng để tiếp thị về sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc khuyến mại của họ.

3.              Phạm vi sử dụng thông tin

3.1.         Phạm vi thu thập thông tin

Việc người dùng cung cấp Thông tin Cá nhân của người dùng là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu người dùng không cung cấp cho Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus Thông tin Cá nhân của người dùng, Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus sẽ không thể xử lý Thông tin Cá nhân của người dùng cho các Mục đích và Mục đích Bổ sung được nêu ở trên.

Nếu người dùng là một đại lý, người bán hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ, việc cung cấp Thông tin Cá nhân của người dùng là bắt buộc, và việc không cung cấp Thông tin Cá nhân của người dùng sẽ là hành vi vi phạm pháp luật hoặc các quy định pháp lý, và có thể khiến Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus không thể hợp tác với người dùng để cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm hoặc thực hiện các khoản thanh toán cho người dùng về sản phẩm hoặc dịch vụ mà người dùng cung cấp.

Bên cạnh những Thông tin Cá nhân người dùng trực tiếp cung cấp cho Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus, Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus có thể thu thập Thông tin Cá nhân của người dùng từ nhiều nguồn khác nhau như:

-        Điền các đơn đăng ký hoặc đơn xin gia nhập hoặc các đơn tương tự khác;

-        Từ các nguồn công khai khác như danh bạ;

-        Từ các trang mạng xã hội của Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus, nếu người dùng theo dõi, thích hoặc người dùng là fan của các trang đó;

-        Từ các tổ chức báo cáo tín dụng;

-        Khi người dùng tương tác và giao tiếp với Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus tại bất kỳ sự kiện hay hoạt động nào;

-        Khi người dùng tham gia các cuộc thi do Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus tổ chức;

-        Từ nhiều thực thể hoặc đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus; hoặc

-        Qua việc sử dụng các trang web của Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus, bao gồm tất cả các trang web do Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus điều hành và đặt dưới tên thương hiệu tương ứng (“các Trang Web”). Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được thu thập từ tập cookies được sử dụng trên các Trang Web.

4.              Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus.

5.              Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Tiết lộ cho Bên thứ ba

Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được chuyển giao, truy cập hoặc tiết lộ (trên cở sở đồng ý của người dùng) cho bên thứ ba để phục vụ các Mục đích và Mục đích Bổ sung. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus có thể làm việc với các công ty, nhà cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác để thay mặt Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus thực hiện các chức năng, và vì vậy có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của người dùng cho Nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn:

-        Các đối tác của Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus, bao gồm các bên Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định;

-        Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện;

-        Các công ty nghiên cứu thị trường;

-        Các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (“CNTT”) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển;

-        Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn;

-        Các tổ chức khác trong Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus; và

-        Các cơ quan Chính phủ để thực hiện các quy định của pháp luật.

Thông tin Cá nhân cũng có thể được chia sẻ liên quan đến giao dịch doanh nghiệp, ví dụ như bán chi nhánh hoặc bộ phận, sáp nhập, hợp nhất, hoặc bán tài sản, hoặc trong trường hợp hiếm là giải thể doanh nghiệp.

6.              Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Ban Quản lý Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính - Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus

Tầng 2, Số 1 Bà Triệu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 1900633019

Website: https://www.pronexus.com.vn/

7.              Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Tùy thuộc vào bất kỳ ngoại lệ nào theo pháp luật hiện hành của Việt Nam, người dùng có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu đính chính Thông tin Cá nhân, yêu cầu hạn chế việc xử lý Thông tin Cá nhân của người dùng cho các Mục đích Bổ sung và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông tin Cá nhân của người dùng bằng cách liên hệ tới:

Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus

Tầng 2, Số 1 Bà Triệu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 1900633019

Website: https://www.pronexus.com.vn/

Tuân thủ pháp luật tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus có quyền áp dụng một mức phí cho việc truy cập Thông tin Cá nhân của người dùng trong mức cho phép.

Đối với quyền truy cập và/hoặc đính chính Thông tin Cá nhân của người dùng, Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus có quyền từ chối các yêu cầu truy cập và/hoặc đính chính Thông tin Cá nhân của người dùng với các lý do cho phép theo pháp luật, ví dụ như khi chi phí để cho người dùng quyền truy cập không tương xứng với những rủi ro đối với quyền riêng tư của người dùng hoặc của một người khác.

Nếu người dùng không muốn Thông tin Cá nhân của người dùng được thu thập qua cookies trên Trang Web, người dùng có thể tắt cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet của người dùng để vô hiệu hóa, khóa hoặc tắt cookies, bằng cách xóa lịch sử truy cập của người dùng hoặc xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của người dùng.

8.              Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp liên quan tới Thông tin Cá nhân của người dùng, Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người dùng khiếu nại về vụ việc liên quan tới thông tin cá nhân của mình tới Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus bằng cách gọi điện thoại đến số 1900633019, gửi email đến cskh@pronexus.com.vn, gửi phản hồi từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính, từ ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính, và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật

Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ người dùng giải quyết tranh chấp đó và trả lời kết quả cho người dùng trong thời hạn mười (10) ngày làm việc.

Trong trường hợp sự việc nằm ngoài khả năng và thẩm quyền giải quyết của Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus, Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus sẽ yêu cầu người dùng đưa sự việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Vì vậy, Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus cũng đề nghị người dùng tôn trọng và tuân thủ đúng theo Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân này và thực hiện cung cấp các thông tin một cách đầy đủ, chính xác, chi tiết và trung thực. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

9.              Khác

Liên kết với Trang Web của Bên thứ ba

Các Trang Web có thể chứa các liên kết tới các trang web của các bên thứ ba. Xin vui lòng lưu ý rằng Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của các bên thứ ba đó. Nếu người dùng trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang đó.

Thông tin Cá nhân của Trẻ chưa thành niên và Cá nhân Khác

Nếu người dùng là một bậc cha mẹ hoặc người giám hộ, xin vui lòng không cho phép trẻ chưa thành niên (người dưới 18 (mười tám) tuổi) dưới sự giám hộ của người dùng gửi Thông tin Cá nhân tới Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus. Trong trường hợp Thông tin Cá nhân như vậy được cung cấp cho Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus, bằng cách này người dùng chấp thuận cho việc xử lý Thông tin Cá nhân của trẻ chưa thành niên và cá nhân người dùng chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi quy định này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ.

Trong một số trường hợp người dùng có thể đã cung cấp Thông tin Cá nhân liên quan đến cá nhân khác (ví dụ như vợ/chồng, các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của người dùng) và trong những trường hợp đó người dùng thay mặt và đảm bảo rằng người dùng được ủy quyền cung cấp Thông tin Cá nhân của họ cho Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus và người dùng đã có sự chấp thuận của họ về việc Thông tin Cá nhân của họ được xử lý và sử dụng theo cách thức như đã nêu trong Thông báo này.

Thừa nhận và Chấp thuận

Bằng cách trao đổi với Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus, sử dụng các dịch vụ của Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus, sử dụng dịch vụ các sản phẩm từ Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus hoặc qua làm việc với Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus, người dùng thừa nhận rằng người dùng đã đọc và hiểu Thông báo này và đồng ý và chấp thuận việc Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus sử dụng, xử lý và chuyển giao Thông tin Cá nhân của người dùng như được mô tả trong Thông báo này.

Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Thông báo cập nhật trên các Trang Web. Bằng cách tiếp tục trao đổi với Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus, bằng cách tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus, sử dụng dịch vụ các sản phẩm từ Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus hoặc qua tiếp tục làm việc với Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus sau khi Thông báo này được chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi, những hành động như vậy có nghĩa là người dùng chấp nhận những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó.

10.           Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của người dùng trên Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính và website của Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính được Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus. Việc thu thập và sử dụng thông tin của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus cam kết rằng:

-        Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng;

-        Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của thành viên, Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết;

-        Ban quản lý ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính - Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là Thành Viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…, và chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý và cập nhật của những thông tin trên. Ban quản lý ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính - Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng nếu xét thấy thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp là không chính xác.

XI.          XỬ LÝ CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN LỢI NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus sẽ có các chế tài thương mại khi phát hiện các hành vi xâm phạm quyền lợi Người sử dụng dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các chế tài sau: 1) Phạt vi phạm; 2) Buộc bồi thường thiệt hại; 3) Tạm ngừng việc cung cấp dịch vụ TMĐT; 4) Chấm dứt việc cung cấp dịch vụ TMĐT; 5) Các chế tài khác không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus có quyền tố giác hành vi xâm phạm quyền lợi Người sử dụng dịch vụ của Nhà cung cấp tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu hành vi vi phạm đó có tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra phải chịu hình thức xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

XII.       XỬ LÝ VI PHẠM VIỆC KHÔNG TUÂN THỦ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus sẽ có các chế tài thương mại khi phát hiện các hành vi không tuân thủ Quy chế hoạt động của ứng dụng di động cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử DailyShare, bao gồm nhưng không giới hạn các chế tài sau: 1) Buộc tuân thủ đúng theo quy chế hoạt động; 2) Tạm ngừng việc cung cấp dịch vụ TMĐT; 3) Chấm dứt việc cung cấp dịch vụ TMĐT; 4) Các chế tài khác không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

XIII.     QUY TRÌNH XỬ LÝ, THỜI HẠN XỬ LÝ KHI NHẬN ĐƯỢC PHẢN ÁNH VỀ HÀNH VI KINH DOANH VI PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ỨNG DỤNG PRONEXUS - CỐ VẤN TÀI CHÍNH

Các phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật của Nhà cung cấp dịch vụ trên Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính do Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus chịu trách nhiệm độc lập giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật, Quy chế quản lý hoạt động của ứng dụng cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử ProNexus - Cố vấn tài chính và Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ đã công bố với Thành viên.

Quy trình xử lý và thời hạn xử lý như sau:

Bước 1: Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus tiếp nhận phản ánh từ số hotline 1900633019, hộp thư điện tử cskh@pronexus.com.vn, trang mạng xã hội Facebook chính thức của Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính, từ ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính. Thời hiệu để Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus tiếp nhận phản ánh là ba (03) tháng kể từ ngày hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật bị phát hiện.

Bước 2: Trong vòng ba (03) ngày làm việc, kể từ khi nhận được phản ánh, Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin về phản ánh và thông báo cho Nhà cung cấp dịch vụ có liên quan.

Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus về phản ánh, Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc đã giải quyết, khắc phục vi phạm và bồi thường thiệt hại cho người bị vi phạm (nếu có).

Bước 3: Trường hợp Nhà cung cấp dịch vụ không có hướng giải quyết, khắc phục vi phạm và bồi thường thiệt hại cho người bị vi phạm (nếu có) thì Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus có quyền áp dụng các chế tài thương mại theo quy định của Quy chế này đối với Nhà cung cấp dịch vụ và sẽ phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự Nhà cung cấp dịch vụ.

Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus đề nghị Nhà cung cấp dịch vụ nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực có liên quan, cũng như có những hành vi ứng xử phù hợp đối với Người sử dụng dịch vụ. Bất cứ hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh, cũng như hành vi gây tổn hại đến người khác cũng đều đáng lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

XIV.                TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

1.              Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus, Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho thành viên;

2.              Khi thực hiện các giao dịch qua Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính, các thành viên phải thực hiện theo đúng các quy trình đã được hướng dẫn;

3.              Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến việc thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên cần thông báo cho Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus;

4.              Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của thành viên không đến được Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, lỗi phần mềm hoặc lỗi khác không phải do Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus gây ra.

XV.                   ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Quy chế quản lý hoạt động ứng dụng di động cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử ProNexus - Cố vấn tài chính chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy chế được đăng tải công khai trên website https://www.pronexus.com.vn/ và trên Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính. Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus giữ quyền điều chỉnh, thay đổi Quy chế này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động bằng cách thông báo trên website https://www.pronexus.com.vn/ và trên Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính cho các thành viên được biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày có thông báo thay đổi. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã đọc, hiểu và đồng ý với Quy chế sửa đổi đó.

Quy chế hoạt động sẽ được Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus cập nhật và bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia sàn giao dịch TMĐT ProNexus - Cố vấn tài chính có trách nhiệm tuân thủ Quy chế hiện hành khi thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch TMĐT ProNexus - Cố vấn tài chính.

XVI.                ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Mọi thành viên khi sử dụng Ứng dụng ProNexus - Cố vấn tài chính để thực hiện các giao dịch sử dụng dịch vụ bán trực tuyến có nghĩa là thành viên đó đã đọc, hiểu và chấp thuận tuân theo Quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus theo thông tin dưới đây để giải đáp:

Hỗ trợ khách hàng:

Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính ProNexus

Tầng 2, Số 1 Bà Triệu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 1900633019

Website: https://www.pronexus.com.vn/