Cần những giấy tờ gì để xác thực tài khoản Advisor?

1. Thông tin cơ bản: họ tên, Số điện thoại, Mật khẩu, Email. 

2. Đoạn giới thiệu, quảng bá về bản thân

3. Trả lời câu hỏi gợi ý

4. Tải lên file các bằng cấp, chứng chỉ, giải thưởng (nếu có).