Làm gì khi quên mật khẩu đăng nhập - Hướng dẫn đổi mật khẩu

Bước 1: Nhập số điện thoại tại màn hình đăng nhập, sau đó nhấn Quên mật khẩu.


Bước 2: Hệ thống tự động sẽ gửi OTP về số điện thoại đã đăng ký. Người dùng cần nhập đúng mã OTP lên ứng dụng.


Bước 3: Người dùng nhập mật khẩu mới và nhấn xác nhận.


Sau khi xác nhận thành công, người dùng có thể đăng nhập với mật khẩu vừa cập nhật.