Hướng dẫn đăng ký tài khoản khách hàng

  • Bước 1: Nhấp “Đăng ký”
  • Bước 2: Chọn vai trò “Khách hàng cá nhân”
  • Bước 3: Nhập thông tin cá nhân 
  • Bước 4: Đồng ý điều khoản sử dụng và nhấn Đăng ký 
  • Bước 5: Nhập mã OTP gửi đến điện thoại để hoàn tất