Hướng dẫn Mua hàng trên Marketplace

  •  Bước 1: Chọn sản phẩm yêu thích trên Market Place 
  • Bước 2: Xem thông tin sản phẩm chi tiết
  • Bước 3: Đặt hàng
    - Nhấn “Mua ngay” để tiến hành thanh toán
    - Nhấn “Thêm vào giỏ hàng" để tiếp tục chọn sản phẩm 
  • Bước 4: Hoàn tất quy trình thanh toán