Làm thế nào để cập nhật phiên bản ProNexus mới nhất?

- Làm theo hướng dẫn qua mục "Thông báo" trên App ProNexus. 

- Vào Google CH Play và Apple App Store để cập nhật.