ProNexus hỗ trợ những nền tảng di động nào?

ProNexus hỗ trợ trên nền tảng di động Android và iOS. 

1.  App Store  - IOS

Link tải: tại đây

2.  Google Play - Android

Link tải: tại đây