Thời gian xác thực tài khoản Advisor là bao lâu?

Sau khi cố vấn viên điền đầy đủ thông tin, hoặc gửi hồ sơ hoàn thiện theo hướng dẫn. Đội ngũ thẩm định của ProNexus sẽ xem xét và gửi phản hồi sau 24 giờ làm việc.