Tôi cần chuẩn bị những gì trước khi gặp người Cố vấn?

Tuỳ theo yêu cầu của gói tư vấn mà Cố vấn sẽ yêu cầu bạn chuẩn bị một số thông tin cần thiết cho buổi gặp mặt.