Tôi không thể tải được lên tài liệu đính kèm?

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi, thắc mắc hoặc sự hỗ trợ nào cần giải đáp, đừng ngần ngại kết nối.

1. Phản hồi qua app

  • Bước 1: Tại màn hình Dashboard, chọn mục "Cá nhân" trên iOS, hoặc nhấn vào "Ảnh đại diện" trên Android.
  • Bước 2: Chọn "Phản hồi dịch vụ".
  • Bước 3: Làm theo hướng dẫn và gửi đi. 
     

2. Liên hệ

Gửi thông tin cần hỗ trợ về: 

  • Email: baonv@pronexus.com.vn
  • Fanpage: m.me/pronexus.com.vn