Cổ phiếu bị hủy niêm yết là gì?

ProNexus Team

9 min read
24-02-2022 | Chứng khoán

Việc cổ phiếu bị hủy niêm yết thường gây tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư. Tìm hiểu rõ về vấn đề này có thể giúp họ bảo vệ vốn an toàn.

Cổ phiếu của các công ty đại chúng được niêm yết để giao dịch trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, khi họ không đáp ứng các tiêu chí của sàn giao dịch hoặc chủ động xin hủy, sàn giao dịch sẽ hủy bỏ cổ phiếu đó. Cổ phiếu có thể không còn được giao dịch trên sàn giao dịch đó nữa trừ khi công ty này thực hiện lại quy trình phê duyệt.

Tìm hiểu thêm về cổ phiếu bị hủy niêm yết để hiểu rõ hơn về chúng và bảo vệ tốt hơn cho khoản đầu tư của bạn

Định nghĩa về cổ phiếu bị hủy niêm yết

Cổ phiếu có thể bị loại bỏ ra khỏi sàn giao dịch chứng khoán. Khi đó, cổ phiếu đó được gọi là "hủy niêm yết". Sự việc này xảy ra khi một cổ phiếu không đáp ứng các yêu cầu của sàn giao dịch hoặc do công ty phát hành chủ đích hủy giao dịch trên sàn chứng khoán đó. 

Điều kiện niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch

Các sàn giao dịch chứng khoán có các quy tắc và quy định mà các công ty phải đáp ứng để được niêm yết. Đây được gọi là các điều kiện niêm yết. Mỗi quốc gia sẽ có những điều luật quy định riêng về điều kiện niêm yết cổ phiếu. Và mỗi sàn giao dịch cũng định ra cho mình những quy tắc riêng biệt.

Chẳng hạn, nếu một công ty muốn niêm yết trên sàn giao dịch HOSE, các điều kiện cần phải đáp ứng bao gồm: 

- Vốn điều lệ: Kể từ thời điểm đăng ký chào bán, phần vốn góp đạt từ 120 tỷ đồng trở lên tính trên báo cáo kiểm toán 

- Thời gian và tình hình hoạt động: Công ty đã có ít nhất 2 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần. 2 năm liền trước khi niêm yết, kết quả kinh doanh phải có lãi, trong đó lợi nhuận tại thời điểm gần nhất phải đạt ít nhất 5% số vốn.

Ngoài ra, công ty không được có nợ quá hạn trên 1 năm, không lỗ lũy kế tại thời điểm đăng ký, không thuộc trường hợp bị vi phạm pháp luật về kế toán và báo cáo tài chính. Người đại diện theo pháp luật không bị xử lý các vi phạm liên quan đến các hoạt động chứng khoán.

- Cơ cấu cổ đông: có tối thiểu 20% cổ phiếu biểu quyết được nắm giữ bởi ít nhất 300 cổ đông không thuộc nhóm cổ đông lớn.

Ngoài ra, còn bao gồm các điều kiện về công khai khoản nợ, chuyển nhượng nội bộ, có hồ sơ hợp lệ theo quy định của sàn HOSE.

Trường hợp cổ phiếu bị hủy niêm yết

Có hai trường hợp cổ phiếu bị hủy niêm yết: bắt buộc do sàn giao dịch hoặc tự nguyện từ phía đơn vị phát hành

1. Hủy niêm yết do yêu cầu của sàn giao dịch

Việc hủy niêm yết xảy ra khi một cổ phiếu và công ty phát hành không đáp ứng đầy đủ các quy định, quy tắc về niêm yết mà các sàn giao dịch chứng khoán đề ra. Họ làm điều này để bảo vệ các nhà đầu tư bởi thực tế, không phải công ty nào cũng minh bạch.

Các trường hợp cổ phiếu bị hủy bỏ niêm yết được quy định tại nghị định 58/2012/NĐ-CP. Một số trường hợp cụ thể như sau:

- Công ty phát hành không đáp ứng được các điều kiện niêm yết;

- Công ty phát hành ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính với thời gian từ 1 năm trở lên;

- Tổ chức bị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động trong các lĩnh vực, chuyên ngành cụ thể;

- Các cổ phiếu đã được niêm yết nhưng không phát sinh giao dịch trong vòng 12 tháng;

- Kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tiếp hoặc tổng số lỗ lũy kế đã vượt qua số vốn điều lệ thực góp được thể hiện trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất;

- Ủy ban chứng khoán hoặc Sở giao dịch chứng khoán phát hiện vấn đề giả mạo hồ sơ niêm yết hoặc chứa đựng các thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến các quyết định của nhà đầu tư

Ngoài ra, còn có các trường hợp về chậm nộp báo cáo tài chính; báo cáo tài chính không được kiểm toán chấp nhận; tổ chức chấm dứt sự tồn tại do quá trình sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc phá sản.

Việc hủy bỏ niêm yết do không đáp ứng các yêu cầu của sàn giao dịch thường là một dấu hiệu cảnh báo về tình trạng tài chính hoặc các rắc rối trong quản lý. Khi thông tin này được đưa ra, giá cổ phiếu có thể giảm mạnh, khả năng thanh khoản cũng xuống thấp. 

2. Hủy niêm yết tự nguyện

Cũng theo quy định trong nghị định trên, các công ty phát hành cũng có thể đề nghị hủy bỏ niêm yết cổ phiếu. Đây không hẳn là một tín hiệu xấu. Có thể công ty đó muốn chuyển sang hoạt động theo cách riêng tư. Hoặc cố thể cổ phiếu đang lưu hành đã được mua hết. Đó là những dấu hiệu tốt đẹp. 

Ngoài ra, công ty cổ thể bị hủy niêm yết do sáp nhập hoặc tái cơ cấu tài chính. Trong những trường hợp này, cổ phiếu của nó có thể chuyển sang một sàn giao dịch khác hoặc giao dịch dưới một mã cổ phiếu mới.

Để thực hiện điều này, đại hội đồng cổ đông công ty cần có trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông không thuộc nhóm cổ đông lớn chấp thuận hủy bỏ niêm yết. Đồng thời, công ty không được hủy bỏ trong vòng 2 năm kể từ ngày đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch. 

Ý nghĩa của nó đối với các nhà đầu tư cá nhân

Cổ phiếu bị hủy niêm yết được xóa khỏi các sàn mà chúng đã từng giao dịch. Sau đó, chúng có thể được giao dịch qua sàn phi tập trung OTC - over the counter market.

Nếu giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức yêu cầu của tiêu chuẩn niêm yết, công ty có thể sử dụng phương pháp chia ngược cổ phiếu để khắc phục vấn đề về giá cả. Điều này không ảnh hưởng đến giá trị khoản đầu tư của bạn, tuy nhiên, nó làm cho lượng cổ phiếu lưu hành giảm đi. 

Sự tương phản chính giữa cổ phiếu OTC và cổ phiếu trên một sàn giao dịch lớn là các nhà môi giới ít có khả năng giao dịch với cổ phiếu OTC. Nếu bạn muốn giữ một cổ phiếu đã bị hủy niêm yết, bạn sẽ cần phải làm việc với một nhà môi giới cung cấp giao dịch thông qua thị trường phi tập trung này. 

Ngay cả khi công ty môi giới của bạn không giao dịch cổ phiếu OTC, bạn vẫn có cơ hội bán hoặc chuyển đổi cổ phiếu của mình khi công ty bị hủy niêm yết. Người môi giới cũng có thể ấn định một ngày mà cổ phiếu có thể được bán hoặc chuyển đổi bằng cách sử dụng các dịch vụ của họ.

Nếu công ty tự nguyện hủy niêm yết vì nó chuyển sang hoạt động theo chế độ riêng tư, bạn có thể sẽ nhận được đề nghị mua lại từ nhà phát hành. Nếu không chấp nhận lời đề nghị này, cổ phiếu của bạn sẽ mất giá trị khi công ty bị hủy niêm yết trên sàn giao dịch. 

Đâu là giải pháp an toàn cho các nhà đầu tư mới 

Trong trường hợp thiếu kinh nghiệm và kiến thức nền tảng, các nhà đầu tư F0 có thể cải thiện kỹ năng thông qua việc tự học. Tuy nhiên, cách hiệu quả nhất là kết nối với một cố vấn tài chính chuyên nghiệp để hỗ trợ đường dài. 

Cố vấn đầu tư là những người có kinh nghiệm, thành công và đã được chứng minh về năng lực. Người này sẽ giúp khách hàng lập kế hoạch đầu tư tổng thể, thiết kế danh mục, tư vấn và quản lý rủi ro. Cùng với đó là tư vấn chi tiết từng loại hình đầu tư hợp pháp trên thị trường. 

Các nhà đầu tư mới có thể tìm kiếm các chuyên gia phù hợp thông qua ứng dụng ProNexus - nền tảng cho phép kết nối trực tiếp cố vấn tài chính với người dùng có nhu cầu. Mọi cố vấn trên ứng dụng đều được kiểm duyệt hồ sơ chất lượng chuyên môn, và bị ràng buộc bởi các tiêu chuẩn nghiêm ngặt bởi ProNexus. 

Hiện nay, ứng dụng được phát hành trên cả Apple App Store và Google CH Play. Người dùng có thể tải xuống cho iOS và Android.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài