Tất cả cổ phiếu sẽ giao dịch chỉ trên sàn chứng khoán TP.HCM

Tin tức tài chính

3 min read
21-07-2021 | Chứng khoán

Hạn chót là ngày 30-6-2025, Bộ Tài chính chỉ đạo Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) phải hoàn tất việc tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết.

Tại Thông tư số 57 vừa được ban hành, Bộ Tài chính quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.

Theo đó, chậm nhất đến hết ngày 30-6-2025, HoSE thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch theo quy định.

Như vậy, chậm nhất đến ngày 30-6-2025, tất cả các cổ phiếu sẽ giao dịch chỉ trên HoSE.

Các mốc về thời gian để HoSE thực hiện tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường giao dịch cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch được thông tư hướng dẫn rất rõ.

Cụ thể, HoSE tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm đã niêm yết tại HoSE trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành; đồng thời, tổ chức giao dịch đối với chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm đăng ký niêm yết mới.

Trước ngày 1-7-2023, HoSE tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155 năm 2020 và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỉ đồng trở lên.

Từ ngày 1-7-2023, HoSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết, tổ chức giao dịch cổ phiếu mới của tổ chức đáp ứng điều kiện niêm yết.

Tất cả cổ phiếu sẽ giao dịch chỉ trên sàn chứng khoán TP.HCM - Ảnh 1.

Đến hết ngày 31-12-2023, HoSE tiếp nhận cổ phiếu của tổ chức niêm yết từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Từ ngày 1-1-2025 đến hết ngày 30-6-2025, HoSE tiếp nhận cổ phiếu và xem xét hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Còn đối với sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, trong thông tư, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn, từ ngày 1-7-2023 không tiếp nhận hồ sơ niêm yết cổ phiếu mới.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch đối với cổ phiếu đã niêm yết, đăng ký giao dịch tại HNX trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành cho đến khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch sang HoSE theo quy định.

Từ ngày 1-7-2023, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của các tổ chức.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội phải chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch sang HoSE.

Theo Tuổi Trẻ

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài