Hồ Đức Toàn

ProNexus Team

3 min read

Ông Hồ Đức Toàn là chuyên gia uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn – đầu tư – tài chính – chứng khoán. 

Với hơn 16 năm công tác và ông Hồ Đức Toàn đã từng nắm chức vụ quản lý quan trọng tại các công ty, tập đoàn lớn như Tập đoàn Danh Khôi, Tập đoàn Novaland, Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng, Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC, Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

Ông đang giữ vị trí quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp như: Cố vấn Cấp cao, Giám đốc Tài chính tại Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục SS Global; Giám đốc Đầu tư Tài chính tại Tập đoàn Danh Khôi; Cố vấn Cấp cao tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 1connect. 

Ngoài ra, ông cũng từng là thành viên tích cực và quản lý điều hành các hoạt động tình nguyện (Hoạt động cộng đồng Corporate Responsibility – Cahaya Kasih – Maybank Foundations) của Tập đoàn Maybank tại Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp.

Kinh nghiệm nghề nghiệp

  • Đóng góp trong việc thành lập và xây dựng hệ thống hoạt động của công ty chứng khoán.
  • Quản lý dự án (dự án đầu tư mới hệ thống giao dịch chứng khoán cơ sở; dự án chứng khoán phái sinh; dự án chứng quyền có bảo đảm).
  • Kiến thức sâu rộng về sản phẩm tài chính và hệ thống vận hành, giao dịch chứng khoán, lưu ký, thanh toán tại TTCK Việt Nam.
  • Xây dựng sản phẩm tài chính và kênh phân phối sản phẩm tài chính cho doanh nghiệp.
  • Tư vấn chiến lược tổng thể và xây dựng hệ thống vận hành phù hợp cho doanh nghiệp.
  •  Mối quan hệ tốt với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty niêm yết...

Trình độ chuyên môn

  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế của Griggs University (Hoa Kỳ), 2011
  • Chứng chỉ Hành nghề Phân tích Tài chính số 00621/PTTC cấp bởi UBCKNN, 2009
  • Chứng chỉ Hành nghề Kinh doanh Chứng khoán số 381/QĐ-CCHNKDCK cấp bởi UBCKNN, 2006
  • Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của Đại học Kinh tế TPHCM, 2005

 

Link tải ứng dụng

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài