Những kiến thức cơ bản về hàng hóa và đầu tư hàng hóa

ProNexus Team

8 min read
01-12-2020 | Đầu tư

Đầu tư hàng hóa là một trong những loại hình đầu tư phổ biến hiện nay, tuy nhiên không phải ai cũng từng tìm hiểu chi tiết. 

 

Hàng hóa là gì?

Hàng hóa là những nguyên vật liệu thô được tiêu dùng trực tiếp, chẳng hạn như thực phẩm, hoặc được sử dụng như các tư liệu xây dựng để tạo ra các sản phẩm khác.

Không giống như tiền tệ hoặc cổ phiếu, hàng hóa là những sản phẩm cụ thể có khả năng được sử dụng và tiêu dùng bởi những người mua chúng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư mua và bán hàng hóa không nhất thiết phải tìm cách sử dụng hàng hóa dạng vật chất. Họ có thể dùng hợp đồng để trao đổi hàng hóa trên sàn giao dịch dựa trên đầu cơ.

Đầu tư vào hàng hóa

Có một số cách để đầu tư vào hàng hóa. Một là mua số lượng hàng hóa thô dưới dạng vật chất khác nhau, chẳng hạn như vàng, kim loại quý... Các nhà đầu tư cũng có thể đầu tư thông qua việc sử dụng hợp đồng hoặc các sản phẩm giao dịch trao đổi (ETP) theo dõi trực tiếp một chỉ số hàng hóa cụ thể. Đây là những khoản đầu tư có tính biến động cao và phức tạp, thường chỉ được khuyến nghị cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Một cách khác để tiếp cận với hàng hóa là thông qua quỹ tương hỗ đầu tư vào các doanh nghiệp liên quan đến hàng hóa. Ví dụ, một quỹ dầu khí sẽ sở hữu cổ phiếu do các công ty liên quan đến thăm dò, lọc dầu, lưu trữ và phân phối năng lượng phát hành.

So sánh hàng hóa với chứng khoán

Trong khi hàng hóa đề cập đến các sản phẩm hữu hình, chứng khoán đề cập đến quyền sở hữu vô hình. Ví dụ về chứng khoán bao gồm cổ phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp. Khi nói đến chứng khoán, quyền sở hữu của bạn là ảo. Bạn không thể chạm vào cổ phiếu hoặc trái phiếu (trừ khi bạn có chứng chỉ giấy tờ kèm theo).

Cả hàng hóa và chứng khoán đều được giao dịch, đây là điểm chung duy nhất. Hàng hóa được tạo ra (hoặc khai thác), bán và tiêu thụ. Chứng khoán thể hiện quyền sở hữu một phần của doanh nghiệp hoặc nghĩa vụ nợ. Chúng có thể được bảo đảm (được hỗ trợ bằng tài sản thế chấp) hoặc không có bảo đảm. 

Hai loại chính là bảo đảm bằng vốn chủ sở hữu và đảm bảo bằng nợ. Khi bạn mua chứng khoán vốn cổ phần, bạn nhận được quyền sở hữu trong một công ty được giao dịch công khai. Bạn kiếm được tiền khi bán chứng khoán khi tăng giá trị. Một số chứng khoán vốn cũng trả cổ tức.

Loại chứng khoán khác là nghĩa vụ nợ dưới hình thức trái phiếu, CD (chứng chỉ tiền gửi) hoặc chứng khoán có thế chấp. Khi một doanh nghiệp hoặc một tổ chức chính phủ muốn huy động tiền cho một hạng mục, họ có thể sử dụng chứng khoán nợ để vay tiền, tương tự như một khoản vay.

Ưu điểm của đầu tư hàng hóa

Đa dạng hóa

Theo thời gian, hàng hóa và cổ phiếu hàng hóa có xu hướng mang lại lợi nhuận khác với các cổ phiếu và trái phiếu khác. Một danh mục đầu tư với các tài sản không thay đổi theo chu kỳ có thể giúp bạn quản lý tốt hơn trước sự biến động của thị trường. Tuy nhiên, đa dạng hóa không đảm bảo lợi nhuận hoặc đảm bảo chống rủi ro.

Lợi nhuận tiềm năng

Giá cả hàng hóa cá nhân có thể biến động do các yếu tố như cung và cầu, tỷ giá hối đoái, lạm phát và sức khỏe chung của nền kinh tế. Trong những năm gần đây, nhu cầu gia tăng do các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn trên toàn cầu đã ảnh hưởng lớn đến giá cả hàng hóa. Nhìn chung, giá hàng hóa tăng đã tác động tích cực đến cổ phiếu của các công ty trong ngành liên quan.

Hàng rào chống lại lạm phát

Lạm phát - có thể làm xói mòn giá trị của cổ phiếu và trái phiếu - thường có thể khiến giá hàng hóa cao hơn. Mặc dù hàng hóa đã thể hiện hiệu quả mạnh mẽ trong thời kỳ lạm phát cao, nhưng các nhà đầu tư cần lưu ý rằng hàng hóa có thể biến động mạnh hơn nhiều so với các loại hình đầu tư khác.

Rủi ro khi đầu tư hàng hóa

Rủi ro chính

Giá cả hàng hóa có thể cực kỳ biến động và ngành hàng hóa có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi các sự kiện thế giới, kiểm soát nhập khẩu, cạnh tranh toàn cầu, quy định của chính phủ và điều kiện kinh tế,... tất cả đều có thể tác động đến giá hàng hóa. Do đó, khoản đầu tư của bạn có thể mất giá.

Biến động

Các quỹ tương hỗ hoặc các sản phẩm trao đổi trao đổi (ETP) theo dõi một lĩnh vực hoặc hàng hóa có thể có mức biến động cao hơn mức trung bình. Ngoài ra, các quỹ hàng hóa hoặc ETP sử dụng hợp đồng bàn giao sau, quyền chọn hoặc các công cụ phát sinh khác có thể làm tăng thêm sự biến động.

Tiếp xúc thị trường nước ngoài và thị trường mới nổi

Ngoài rủi ro liên quan đến đầu tư hàng hóa, các quỹ này cũng mang theo rủi ro khi đầu tư vào thị trường nước ngoài và thị trường mới nổi, bao gồm cả sự biến động do bất ổn chính trị, kinh tế và tiền tệ gây ra.

Tập trung tài sản

Trong khi các quỹ hàng hóa có thể là một phần trong chiến lược đa dạng hóa, bản thân các quỹ này lại không đa dạng hóa vì chúng đầu tư một phần đáng kể tài sản vào ít chứng khoán riêng lẻ hơn và thường tập trung vào 1 hoặc 2 ngành. Do đó, những thay đổi về giá trị thị trường của một khoản đầu tư có thể gây ra biến động lớn hơn về giá hàng hóa.

Các rủi ro khác

Các quỹ chứng khoán tập trung vào hàng hóa có thể sử dụng hợp đồng bàn giao sau để theo dõi chỉ số hàng hóa hoặc hàng hóa cơ bản. Giao dịch các loại chứng khoán này mang tính đầu cơ và có thể cực kỳ biến động, có khả năng khiến hiệu suất của quỹ khác biệt đáng kể so với hiệu suất của hàng hóa cơ bản. Sự khác biệt đó có thể tích cực hoặc tiêu cực, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và chiến lược đầu tư của quỹ.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài