Những điều quan trọng cần biết về chi phí quỹ tương hỗ để đầu tư?

ProNexus

8 min read
01-12-2020 | Quỹ đầu tư

Nhiều người không biết rằng các quỹ tương hỗ được điều hành giống như bất kỳ hoạt động kinh doanh nào khác. Do đó, các nhà đầu tư phải trả một số chi phí cho công ty quản lý quỹ tương hỗ nhằm duy trì các hoạt động cần thiết.

Hiểu được các khoản phí do quỹ tương hỗ tính có thể giúp bạn chọn đúng quỹ để phát triển danh mục đầu tư của mình. Bằng cách giảm thiểu các khoản phí bạn phải trả, bạn tối đa hóa số tiền dành cho việc xây dựng các khoản đầu tư của mình.

Quỹ tương hỗ và phí DSC là gì?

Điều hành một quỹ tương hỗ tương đối tốn kém. Một số quỹ hoạt động cần ít chi phí hơn những quỹ khác. Phí quỹ tương hỗ là cách quỹ chuyển chi phí này cho các nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu.

Tất cả các quỹ tương hỗ có một khoản phí quản lý được gọi là tỷ lệ chi phí. Họ trừ khoản phí này vào tổng tài sản quỹ trước khi niêm yết giá cổ phiếu. Ngoài ra, một số quỹ tính phí bán hàng trả chậm (DSC) được thanh toán khi bạn bán cổ phiếu.

Phí cổ đông quỹ tương hỗ phổ biến:

 • Phí bán hàng
 • Phí bán hàng trả chậm
 • Lệ phí mua lại
 • Phí trao đổi
 • Phí tài khoản
 • Phí mua hàng

Ngoài ra, có một số khoản phí liên quan đến chi phí hoạt động hàng năm của quỹ. Chúng bao gồm phí quản lý, phí phân phối và / hoặc phí dịch vụ,...

Trước khi bạn đầu tư vào một quỹ cụ thể, hãy nghiên cứu bản cáo bạch của quỹ. Nó sẽ liệt kê tất cả các khoản phí để bạn có thể so sánh chi phí giữa các quỹ. Số tiền bạn có trong danh mục đầu tư của mình tỷ lệ thuận với số tiền bạn phải trả cho phí và chi phí.

1. Phí cổ đông quỹ tương hỗ

Khi xem xét bản cáo bạch của quỹ, bạn sẽ thấy một bảng phí quỹ tương hỗ. Mọi quỹ được yêu cầu công bố chi phí hoạt động và phí cổ đông bao gồm trong số đó. Dưới đây là một số phí cổ đông phổ biến và cách chúng ảnh hưởng đến danh mục đầu tư của bạn:

 • Phí bán hàng: Phí bán hàng tương tự như hoa hồng bạn trả cho người môi giới. Đó là khoản phí mà các nhà đầu tư phải trả khi mua chứng khoán hoặc cổ phiếu quỹ từ một nhà môi giới. 
 • Phí bán hàng hoãn lại: DSC hoặc DSL là khoản phí mà các nhà đầu tư phải trả khi bán lại cổ phiếu của họ cho quỹ. Khi mua cổ phiếu, nhà đầu tư không phải trả phí trả trước hoặc phí bán hàng. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư bán cổ phiếu trong một khoảng thời gian cụ thể, họ phải trả phí DSC khi bán.
 • Phí mua lại: Loại phí này được trả trực tiếp cho quỹ và không phải qua môi giới. Nó được tính phí khi một cổ đông mua lại cổ phiếu và được sử dụng để trang trải các khoản tiền liên quan đến giao dịch.
 • Phí trao đổi: Một số quỹ áp dụng phí trao đổi đối với các cổ đông nếu họ chuyển nhượng cho một quỹ khác trong cùng một nhóm.
 • Phí tài khoản: Phí này tương tự như phí duy trì tài khoản ngân hàng. Một số quỹ áp dụng phí nếu số dư tài khoản của cổ đông thấp hơn một ngưỡng nhất định.
 • Phí mua: Phí này khác với phí bán hàng nhưng cũng được trả khi mua cổ phiếu. Nó được trả trực tiếp vào quỹ và được sử dụng để bù đắp một số chi phí liên quan đến việc mua hàng.

2. Phí quỹ tương hỗ khác

Ngoài tất cả các khoản phí cổ đông được liệt kê ở trên, các quỹ cũng có thể áp dụng các khoản phí để trang trải chi phí hoạt động hàng năm. Khi xem bảng phí trong bản cáo bạch của quỹ, bạn sẽ thấy một bảng được gọi là “Chi phí hoạt động quỹ hàng năm”.

Phí hoạt động quỹ hàng năm bao gồm:

 • Phí quản lý: Phí này được trả từ tài sản của quỹ và bao gồm các chi phí liên quan đến cố vấn đầu tư. Đó là chi phí quản lý danh mục đầu tư của quỹ. Cũng có thể bao gồm phí hành chính để điều hành quỹ.
 • Phí phân phối: Bao gồm các chi phí phân phối của qũy. Ví dụ như chi phí tiếp thị và bán cổ phiếu quỹ, chi trả cho quảng cáo, in ấn và gửi thư cáo bạch và tài liệu bán hàng.
 • Các chi phí khác: Đây là phí thu hộ cho tất cả các chi phí không được bao gồm trong các khoản phí khác. Có thể bao gồm chi phí pháp lý, giám sát, kế toán, hành chính và đại lý chuyển nhượng. Ngoài ra, còn có chi phí dịch vụ cổ đông.
 • Tổng chi phí hoạt động hàng năm của quỹ: Nếu bạn muốn có cái nhìn tổng thể về chi phí để điều hành một quỹ cụ thể, hãy xem xét mục hàng này. Nó sẽ được biểu thị bằng phần trăm tài sản ròng trung bình của quỹ.

Phí quỹ tương hỗ trung bình là bao nhiêu?

Phí mà mỗi quỹ thu sẽ khác nhau tùy thuộc vào chi phí để điều hành quỹ, các khoản đầu tư và một số yếu tố khác. Cách dễ nhất để so sánh phí quỹ là xem tỷ lệ chi phí.

Tỷ lệ chi phí của quỹ là một khoản phí hàng năm được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm cho biết số tiền đầu tư của bạn sẽ trả cho chi phí của quỹ. Có nhiều yếu tố xác định tỷ lệ chi phí của quỹ. Từ 0,5 đến 0,75% được coi là tỷ lệ chi phí thấp. Nếu quỹ tương hỗ mà bạn đang xem xét có tỷ lệ chi phí lớn hơn 1,5%, hãy xem xét các lựa chọn khác vì đó là mức cao.

Điểm mấu chốt về quỹ tương hỗ và phí DSC

Không có cách nào để tránh hoàn toàn việc trả phí cho các quỹ.  Tuy nhiên, số phí phải trả sẽ liên quan trực tiếp đến lợi tức đầu tư tổng thể của bạn.

Một trong những cách tốt nhất để đảm bảo bạn đang tối đa hóa khoản đầu tư của mình là giới hạn các khoản phí bạn phải trả. Xem xét cẩn thận bản các báo cáo của từng quỹ và tìm ra những khoản phí mà bạn phải trả. 

Từ đó, bạn sẽ có dữ liệu để đưa ra quyết định tốt hơn khi chọn nơi đặt tiền của mình và cách thu được lợi tức đầu tư lớn nhất.

 

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài