Hướng dẫn lập báo cáo tài chính cá nhân đầy đủ nhất

ProNexus

12 min read

Báo cáo tài chính cá nhân giúp đánh giá tình hình tài chính và xây dựng mục tiêu hợp lý cho từng người.

Báo cáo tài chính cá nhân là gì?

Báo cáo tài chính cá nhân là kết quả của việc tổng hợp các thông tin, dữ liệu về tài chính của một cá nhân để mô tả tình trạng tài chính của cá nhân đó. Có 2 loại báo cáo tài chính cá nhân là Bảng cân đối giá trị tài sản Bảng theo dõi  thu nhập và chi tiêu cá nhân (hay Báo cáo lưu chuyển tiền tệ).

Để thuận tiện, bạn có thể sử dụng bộ 6 công cụ tài chính cá nhân miễn phí trên ứng dụng ProNexus. Bao gồm: bảng cân đối tài sản, quản lý chi tiêu, tiết kiệm, vay nợ, đầu tư, hưu trí. 

Bảng cân đối giá trị tài sản cá nhân

Bảng cân đối giá trị tài sản cá nhân cho biết thông tin nợ (tiêu sản), tài sản và tài sản ròng. Trong đó, nợ bao gồm nợ ngắn hạn ví dụ như hoá đơn, vay tín dụng và nợ dài hạn như khoản vay mua nhà, mua xe,...

Tài sản bao gồm những tài sản có tính thanh khoản cao (như tiền mặt, tiết kiệm), tài sản hữu hình và các đầu tư

* Download bản mẫu file Excel:

Bước 1: Liệt kê tài sản theo khả năng thanh khoản từ cao đến thấp

Đầu tiên liệt kê các tài sản có tính thanh khoản cao như tiền mặt và các tài sản có khả năng chuyển đổi sang tiền mặt dễ dàng mà không giảm giá trị. 

Sau đó là các tài sản có khả năng thanh khoản thấp hơn ví dụ như nhà đất, bất động sản, hàng tồn kho. Lý do được đưa ra vì những loại tài sản này cần thời gian chuyển giao và tốn chi phí giao dịch như tiền quảng cáo, tiền hoa hồng. Nếu bạn cần tiền gấp bạn phải chấp nhận bán nhanh với giá thấp hơn giá trị ban đầu.

Bước 2: Liệt kê các khoản nợ 

Tiếp theo, bạn cần liệt kê các khoản nợ: nợ phải trả ngắn hạn (như hoá đơn, chi phí sinh hoạt,...) và nợ phải trả dài hạn (thế chấp, vay mua xe).

Các tài khoản tiền gửi, tiền tiết kiệm tại ngân hàng sẽ được cập nhật báo cáo tài chính thường xuyên. Do đó, chủ tài khoản có thể xác định được giá trị  tài sản, vay nợ của cá nhân.

Tuy nhiên, với các loại tài sản khác không có nằm trong tài khoản ngân hàng, bạn vẫn có thể tính tương đối giá trị dựa trên  giá thị trường của chúng (tức giá mua bán trên thị trường tại thời điểm thẩm định giá). Giá thị trường có thể không giống với chi phí bạn bỏ ra khi mua tài sản đó. 

Ví dụ, bạn muốn bán đi một chiếc ô tô đã sử dụng được vài năm. Khoản tiền thu về có thể sẽ thấp hơn lúc mới mua do trừ đi khoản khấu hao.

Ngược lại, bạn có thể sở hữu một số tài sản có giá thị trường cao hơn giá bạn mua ban đầu, như bất động sản, vàng, cổ phiếu - giá trị có thể tăng theo thời gian.

Giả sử bạn phải vay nợ hoàn toàn để mua ô tô thì bạn có tài sản là chiếc xe hơi mới mua, đồng thời cũng có thêm khoản nợ cần phải trả. Khi đó, bạn phải nhập cả giá thị trường của chiếc xe vào cả cột tài sản và nợ trong bảng cân đối tài chính. 

Mặc dù tài sản hữu hình, gồm nhà và các bất động sản khác có tính thanh khoản thấp, nhưng có thể là khoản đầu tư lớn của bạn. Giá trị bất động sản được xác định bằng giá bất động sản tương đối ở phạm vi được xét đến.

Do đó, nếu bạn chỉ ghi chi phí mua bất động sản đó trên bảng cân đối tài chính, bạn sẽ hạ thấp giá trị tài sản thực sự của mình. 

Hãy xin tư vấn từ những chuyên gia bất động sản để xác định giá bất động sản mà bạn muốn mua bán một cách chính xác hơn.  Nhìn chung, giá bất động sản có xu hướng tăng theo thời gian nên bạn cần theo dõi, cập nhật thông tin thường xuyên.

Bước 3: Tính toán giá trị tài sản ròng

Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ

Giả sử, giá trị tài sản ròng của Lan hiện tại âm  30 triệu đồng. Điều đó có nghĩa là nếu Lan bán hết tài sản và sử dụng số tiền đó để trả nợ thì cô vẫn nợ 30 triệu. Ngược lại, nếu tài sản ròng của Lan ở mức dương, thể hiện giá trị tài sản Lan sở hữu sau khi đã thanh toán xong vay nợ. 

Do đó, giá trị tài sản ròng là cơ sở để đánh giá tài chính của cá nhân và không có một tiêu chuẩn chung tất cả mọi người dựa trên một con số giá trị cụ thể nào. Lý do là giá trị này phụ thuộc vào tuổi tác, phong cách sống, mục tiêu sống,... của từng người. Tuy nhiên, nhìn chung, giá trị tài sản ròng của bạn càng lớn chứng tỏ bạn càng giàu.

Bảng theo dõi thu nhập và chi tiêu cá nhân

Tài sản ròng của một cá nhân có liên hệ mật thiết tới thói quen chi tiêu, tiết kiệm của người đó. Nếu bạn chi tiêu nhiều hơn thu nhập, bạn phải vay mượn để chi trả cho khoản chi tiêu này. Ngược lại, nếu bạn luôn biết tiết kiệm, tài sản tích lũy của bạn sẽ tăng dần theo thời gian. 

Bảng theo dõi thu nhập và chi tiêu cá nhân (hoặc báo cáo lưu chuyển tiền tệ) là báo cáo tài chính đánh giá tương quan giữa thu nhập và chi tiêu. Trong báo cáo này, bạn cần phải tính toán kỹ lưỡng thu nhập qua nhiều nguồn, cũng như dòng tiền chi ra ở thời gian đó.

Bảng thu nhập và chi tiêu cá nhân cần được cập nhật liên tục bất cứ khi nào có giao dịch diễn ra. Ví dụ, bạn nhận hoá đơn vào ngày mùng 5 tháng 1 và đến mùng 1 tháng 2 mới thanh toán, bạn sẽ ghi là chi phí của tháng 2 chứ không phải chi phí của tháng 1.

Bảng theo dõi thu nhập và chi phí cá nhân gồm 3 phần chính: Thu nhập, chi phí và thặng dư (thâm hụt) tiền mặt.

* Download bản mẫu file Excel:

Bước 1: Xác định thu nhập (dòng tiền vào) 

Nguồn thu nhập là dòng tiền vào bao gồm tiền lương, tiền làm thêm, thu nhập thụ động qua đầu tư, tiền thưởng, lãi suất và cổ tức nhận được, quỹ hưu trí,.. Thu nhập nhận được là nguồn thu nhập trước thuế.

Bước 2: Xác định chi phí (dòng tiền ra)

Chi phí là dòng tiền ra dùng cho chi tiêu sinh hoạt, thuế, mua tài sản, y tế, giáo dục ...

Chi phí bao gồm: cố định và biến đổi. Chi phí cố định thường là hợp đồng, các chi phí xác định trước hoặc trả theo từng kỳ. Ví dụ chi phí sử dụng Internet, phí bảo hiểm, vay thế chấp,... Chi phí biến đổi là chi phí thay đổi linh hoạt và cá nhân có khả năng kiểm soát như thức ăn, quần áo, xăng xe, điện thoại,... .

Bước 3: Xác định thặng dư (thâm hụt) tiền mặt của kỳ

Thặng dư (thâm hụt) = Thu nhập - Chi phí 

  • Nếu kết quả dương, gọi là thặng dư.
  • Nếu kết quả âm, gọi là thâm hụt.

Thặng dư tiền mặt có thể được dùng để tiết kiệm hoặc đầu tư, mua sắm tài sản hoặc để giảm nợ. Việc đưa thêm mục tiết kiệm, đầu tư sẽ giúp gia tăng thu nhập và giá trị tài sản ròng trong tương lai. 

Việc thanh toán tiền cũng ảnh hưởng tới dòng tiền vì giúp làm giảm chi phí trong tương lai. Trong trường hợp thâm hụt tiền mặt xảy ra, cá nhân đó cần trang trải khoản thâm hụt từ việc tiết kiệm và đầu tư, dẫn đến giảm tài sản ròng và tăng vay nợ.

Tóm lại, có 2 dạng cấu trúc của báo cáo tài chính cá nhân. Đầu tiên, bảng cân đối tài chính cá nhân cho biết tình hình tài chính của một cá nhân tại một thời điểm xác định.

Ngược lại, bảng theo dõi thu nhập và chi phí miêu tả dòng tiền của cá nhân trong một khoảng thời gian. Việc hiểu nội dung và cách thức lập báo cáo theo dõi sẽ giúp bạn trong việc phân bố tài sản, cân bằng thu chi và phát triển tài chính trong tương lai.

Tìm kiếm dịch vụ hoạch định tài chính

Một số người đã tìm kiếm sự hỗ trợ của cố vấn tài chính khi gặp khó khăn khi lập báo cáo tài chính cá nhân. Điều này giúp bạn nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, đưa ra các quyết định đúng đắn về tiền bạc. Những tư vấn này có thể trải rộng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm đầu tư, bảo hiểm, vay nợ hay hưu trí, thừa kế, hôn nhân. 

Tùy theo tình hình tài chính, mục tiêu quan trọng, người cố vấn sẽ đưa ra kế hoạch cá nhân hoá khác nhau. 

Hiện nay, khách hàng có thể đăng ký dịch vụ Hoạch định tài chính thông qua ứng dụng ProNexus - nền tảng kết nối cố vấn tài chính với người dùng có nhu cầu. 

Dịch vụ này giúp bạn có kế hoạch tài chính toàn diện, rõ ràng, dễ tiếp cận và phù hợp với gia đình bạn. Bao gồm phân tích tài chính cá nhân chi tiết, lập kế hoạch theo từng giai đoạn, hỗ trợ quản lý dòng tiền, xây dựng quỹ khẩn cấp, vay nợ, bảo hiểm, hưu trí, kế hoạch đầu tư tổng thể, và tư vấn các sản phẩm tài chính liên quan.

Mọi cố vấn khi đăng ký trên ProNexus đều được lựa chọn theo những tiêu chí rõ ràng, cam kết chỉ hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng. Ứng dụng phát hành miễn phí trên nền tảng iOS và Android.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài