Kiến thức cơ bản về thanh toán

ProNexus Team

6 min read
01-12-2020 | Thanh toán

Thanh toán là gì? Nó hoạt động như thế nào? Phân tích ưu và nhược điểm của các phương thức thanh toán phổ biến hiện nay.

 

Thanh toán là gì? 

Thanh toán là việc chuyển tiền, hàng hóa hoặc dịch vụ để đổi lấy hàng hóa và dịch vụ khác theo tỷ lệ có thể chấp nhận được mà tất cả các bên liên quan đã thỏa thuận trước đó. Thanh toán có thể được thực hiện dưới các hình thức dịch vụ trao đổi, tiền mặt, séc, chuyển khoản, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

Hiểu rõ hơn về thanh toán

Hệ thống tiền tệ ngày nay cho phép các khoản thanh toán được thực hiện bằng tiền tệ. Tiền tệ, đã đơn giản hóa các phương tiện giao dịch kinh tế, cung cấp một phương tiện thuận lợi, qua đó có thể thực hiện các khoản thanh toán và cũng dễ dàng lưu trữ. 

Trước khi tiền tệ và các phương thức thanh toán khác được sử dụng rộng rãi, con người thanh toán hàng đổi hàng, trong đó một sản phẩm hoặc dịch vụ được trao đổi cho sản phẩm hoặc dịch vụ khác. 

Mặt khác, tiền tệ duy trì giá trị của nó theo thời gian. Tuy nhiên, việc đổi hàng vẫn được thực hiện ngày nay khi các công ty muốn trao đổi dịch vụ với các công ty khác. Thanh toán trong trường hợp này là việc chuyển giao bất kỳ thứ gì có giá trị hoặc lợi ích giữa các bên. 

Một hóa đơn phát sinh trước một khoản thanh toán. Người được thanh toán thường được chọn cách họ sẽ chấp nhận thanh toán. Tuy nhiên, một số luật yêu cầu người trả tiền phải chấp nhận đấu thầu hợp pháp của quốc gia đến một giới hạn quy định. Thanh toán bằng một loại tiền tệ khác thường liên quan đến một  giao dịch ngoại hối bổ sung, khoảng 3% tổng số tiền thanh toán được thực hiện.

Các loại thanh toán

Thanh toán được thực hiện bằng nhiều phương thức khác nhau, bao gồm các phương thức sau đây.

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ được sử dụng rộng rãi để mua hàng và thanh toán. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp chấp nhận thẻ phải trả một khoản phí từ đơn vị cung cấp cũng như tổ chức tài chính. Phí thường tính theo tỷ lệ phần trăm của số tiền giao dịch hoặc phí cố định cho mỗi lần thanh toán.

Tiền mặt

Tiền mặt vẫn được sử dụng cho nhiều doanh nghiệp, chẳng hạn như ngành bán lẻ. Ví dụ, các cửa hàng cà phê và cửa hàng tiện lợi hầu hết chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt. Xem xét các khoản phí liên quan đến thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ ưu tiên nhận thanh toán bằng tiền mặt từ khách hàng của họ.

Điện thoại di động

Công nghệ thanh toán không tiếp xúc xuất hiện trong những năm gần đây đã giúp việc thanh toán trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Máy thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ — được gọi là điểm bán hàng (POS) — có thể đọc thông tin ngân hàng của khách hàng thông qua ứng dụng phần mềm được cài đặt trên thiết bị di động. Khi điện thoại đọc thông tin từ thiết bị đầu cuối POS, một tín hiệu được tạo ra để thông báo cho khách hàng rằng khoản thanh toán đã được thực hiện.

Séc

Séc đã không còn được ưa chuộng trong những năm gần đây do những tiến bộ trong công nghệ, cho phép các khoản thanh toán được trả bằng phương thức điện tử. Tuy nhiên, có những trường hợp séc có thể hữu ích hơn, chẳng hạn như khi người bán muốn nhận một khoản thanh toán đảm bảo. Séc thu ngân ngân hàng hoặc séc xác nhận là hai loại séc mà các ngân hàng cung cấp để giúp người bán nhận được số tiền còn nợ từ người mua.

Chuyển khoản

Chuyển khoản ngân hàng và thanh toán ACH (ngân hàng hối đoái tự động) thường được sử dụng cho các khoản thanh toán lớn hơn hoặc thường xuyên hơn, trong đó séc hoặc thẻ tín dụng sẽ không thích hợp. Ví dụ: thanh toán từ nhà sản xuất đến nhà cung cấp thường sẽ được thực hiện thông qua chuyển khoản ngân hàng, đặc biệt nếu đó là thanh toán quốc tế. Một khoản thanh toán ACH thường được sử dụng để gửi trực tiếp vào bảng lương cho nhân viên của một công ty.

Lưu ý đặc biệt

Người thụ hưởng có thể chọn thỏa hiệp với khoản nợ và chấp nhận thanh toán một phần thay cho việc giải quyết toàn bộ nghĩa vụ hoặc có thể đưa ra mức chiết khấu theo quyết định của họ. Người nhận thanh toán cũng có thể tính một khoản phụ phí, ví dụ như phí thanh toán chậm hoặc việc sử dụng một thẻ tín dụng nhất định.

Sự chấp nhận thanh toán của người nhận thanh toán có thể xóa bỏ một khoản nợ hoặc nghĩa vụ khác. Việc thanh toán có thể bị từ chối trong một số trường hợp, chẳng hạn như vào chủ nhật hoặc ngoài giờ làm việc của ngân hàng. Người nhận thanh toán thường có nghĩa vụ xác nhận thanh toán bằng cách xuất biên lai cho người trả tiền, biên lai này có thể bao gồm sự xác nhận trên tài khoản là "đã thanh toán đầy đủ".

 

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài