Làm thế nào để xử lý nợ ít tốn kém nhất?

ProNexus

7 min read
02-12-2020 | Tín dụng

Trả toàn bộ giá trị khoản tiền bạn đã vay bằng tiền mặt ngay lập tức là cách nhanh nhất nhất, nhưng không phải phương án tốt nhất khi thanh toán nợ.

Quyết toán nợ có thể là cách ít tốn kém nhất để thoát khỏi nợ tín dụng cho nhiều người tiêu dùng. Điều này phụ thuộc một phần vào số tiền bạn nợ và cũng có những yếu tố khác cần xem xét, chẳng hạn như thời gian và mức độ căng thẳng về tài chính của bạn. Điều quan trọng hơn cả là nên hiểu đầy đủ những ưu và nhược điểm của việc quyết toán nợ trước khi lựa chọn.

Xử lý nợ là gì?

Xử lý nợ, còn được gọi là "xóa nợ" hoặc "điều chỉnh nợ", là quá trình giải quyết khoản nợ quá hạn với số tiền phải trả thấp hơn số tiền bạn nợ. Bằng cách đàm phán với bên cho vay việc sẽ thực hiện thanh toán lớn trong một lần.  Tùy thuộc vào tình huống, các đề nghị thanh toán nợ này có thể dao động từ 30% đến 50% số tiền thực sự nợ. Sau đó đơn vị tín dụng sẽ quyết định có chấp nhận các đề nghị hay không.

Người tiêu dùng có thể tự quyết toán các khoản nợ của mình hoặc thuê một công ty xử lý nợ thay họ. Trong trường hợp thứ hai, bạn sẽ trả cho bên trung gian một khoản phí được tính theo tỷ lệ phần trăm của khoản nợ. 

Tuy nhiên, liệu quyết toán nợ có phải là lựa chọn ít tốn kém nhất cho bạn hay không, tùy thuộc vào tình hình cụ thể của bạn.

Các chiến lược và rủi ro khi xử lý nợ

Những người tiêu dùng đăng ký dịch vụ xử lý nợ khi họ không thể xoay xở thêm. Vì vậy, bước đầu tiên của họ phải là ngừng việc thanh toán hàng tháng lại, bởi việc này cho thấy tình hình tài chính của họ đang ở mức tồi tệ và không có khả năng thanh toán hoàn toàn khoản nợ.

Không thanh toán cũng đồng nghĩa với việc tích lũy các khoản phí, lãi trả chậm, làm tăng thêm số dư nợ. 

Không có gì đảm bảo rằng, các đơn vị tín dụng sẽ đồng ý với đàm phán cách xử lý nợ được nêu ở trên. Hồ sơ tín dụng của bạn sẽ luôn bị đánh dấu, mất thêm chi phí cho đơn vị xử lý nợ và có thể bị kiện.

Quyết toán nợ khác gì với phá sản?

Khi quy trình được hoạt động như dự kiến, việc xử lý nợ có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người liên quan. Người tiêu dùng thoát khỏi nợ nần. Các công ty xử lý nợ kiếm được tiền hoa hồng nhờ cung cấp một dịch vụ trung gian. Chủ nợ nhận được về một phần lợi ích, hơn là người dùng ngừng thanh toán hoàn toàn hoặc phá sản. 

Phá sản liên quan đến việc thanh lý tài sản không được miễn và sử dụng số tiền thu được để trả nợ cho các chủ nợ. Tài sản được miễn khác nhau tùy theo từng trường hợp, nhưng thường bao gồm tài sản gia đình và tài sản cá nhân, một lượng vốn chủ sở hữu như nhà, tài khoản hưu trí hoặc xe.

So với việc quyết toán nợ, nếu một người tiêu dùng đủ điều kiện, phá sản có thể là một lựa chọn nhanh hơn. Đó là một quy trình pháp lý có thể ngăn chặn việc đòi nợ và các vụ kiện. Việc xử lý nợ không mang lại những đảm bảo đó. Tuy nhiên, người tiêu dùng cũng có thể thấy các lựa chọn việc làm của họ bị hạn chế nếu tuyên bố phá sản, vì một số ngành nghề đánh giá lịch sử tín dụng của người lao động.

Xử lý nợ so với thanh toán một khoản tối thiểu hàng tháng

Thanh toán tối thiểu hàng tháng cho khoản nợ lãi suất cao không phải là một lựa chọn tốt đối với những người tiêu dùng muốn tiết kiệm tiền. Có thể mất nhiều năm tùy thuộc vào số nợ bạn có và mức lãi suất là bao nhiêu. Với tiền lãi cộng gộp hàng ngày trên toàn bộ số dư của bạn và với các khoản thanh toán tối thiểu, bạn sẽ thực hiện được rất ít tiến độ trong việc thanh toán số dư mỗi tháng.

Việc liên tục thực hiện các khoản thanh toán tối thiểu hàng tháng và chuyển thêm lãi suất có thể giúp bạn có điểm tín dụng tốt. Tuy nhiên, lời khuyên cho bạn là không nên chi tiêu nhiều hơn số tiền lãi phải trả chỉ để tăng điểm tín dụng của mình. 

Điểm tín dụng tốt sẽ không chi trả cho hưu trí hay các khoản tiết kiệm tương tự. Hơn nữa, nếu số tiền đã sử dụng cao so với hạn mức tín dụng của bạn, điều đó sẽ ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn và có khả năng làm mất tác dụng của các khoản thanh toán nhất quán, kịp thời.

Người tiêu dùng thường xuyên chỉ thanh toán tối thiểu hàng tháng cho khoản nợ thẻ tín dụng lãi suất cao. Do đó, họ có thể phải trả lãi nhiều hơn tiền gốc.

Đơn vị xử lý nợ so ​​với tư vấn tín dụng

Tư vấn tín dụng là một dịch vụ miễn phí hoặc ít tốn kém do các tổ chức phi lợi nhuận và các cơ quan chính phủ cung cấp. Ngoài ra, các dịch vụ này thường được tài trợ một phần bởi các đơn vị thẻ tín dụng. Bằng cách đăng ký kế hoạch quản lý nợ với một cơ quan tư vấn tín dụng, bạn có thể được giảm lãi suất trên số dư của mình và miễn phí phạt. Những ưu đãi đó có thể đủ hoặc không đủ để giúp bạn trả nợ nhanh hơn hay có khả năng chi trả các khoản thanh toán bắt buộc hàng tháng. Ngoài ra, bạn có thể không đủ điều kiện để được giảm lãi suất, ngay cả khi bạn gặp khó khăn đáng kể về tài chính.

Tuy nhiên, vì bạn sẽ không phải gặp tình trạng “vỡ nợ” nên điểm tín dụng có thể bị ảnh hưởng ít hơn. Ngoài ra, tư vấn tín dụng có thể cung cấp hỗ trợ tài chính bổ sung nhằm tránh những vấn đề tương tự, chẳng hạn như phát triển ngân sách và tư vấn tài chính, giới thiệu đến các dịch vụ chi phí thấp và các chương trình hỗ trợ giúp bạn giảm chi phí. 

Trong bối cảnh khó khăn tài chính, tư vấn tín dụng và các khoản vay hợp nhất phù hợp với những người tiêu dùng có mức độ căng thẳng tài chính nhẹ hơn, trong khi việc quyết toán nợ và phá sản có ích với những người đang gặp tình hình tài chính nghiêm trọng.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài